Stavebné firmy by mali platiť mzdy ľuďom, ktorým ich nezaplatí subdodávateľ. Biznis to nechápe

Týždenník Trend uverejnil hodnotenie analytika Martina Vlachynského novinky v stavebnom sektore, kde zamestnanci, ktorým ich zamestnávateľ nevyplatil mzdu, budú môcť od budúceho roka požadovať vyplatenie mzdy alebo jej časti aj od dodávateľa služby.

Stavebné firmy by mali platiť mzdy ľuďom, ktorým ich nezaplatí subdodávateľ. Biznis to nechápe

Martin Vlachynský, INESS odpovedá na novinársku otázku: 

"Toto je skôr otázka na experta na pracovné a obchodné právo. ale na prvé počutie to znie, že tam bude veľa potenciálnych "háčikov", ako pri každom prenášaní zodpovednosti. Prudký rast minimálnej mzdy, ktorý spoluvytvára skupinu dlhodobo nezamestnaných. Chýbajú flexibilnejšie úväzky, dohody sú oklieštené, čo rezultuje v značnom množstve agentúrnych pracovníkov. Vysoké "vstupné" náklady na prijatie zamestnanca, najmä v podobe formálnych úkonov, ktoré síce neraz znejú dôležito, ale v realite sú fraškou (BOZP školenia a pod). a keď odplaávame mimo zákonník práce, tak samozrejme vysoké daňovo-odvodové zaťaženie, ktoré je naviac pred zamestnancami maskované existenciou polo-hrubej mzdy."

Celý článok zo dňa 12.7.2023 si môžete prečítať tu. 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards