Stovky pediatrov na Slovensku podávajú výpovede zo služieb ambulatných pohotovostí

Rádio Slovensko odvysielalo dňa 30.6.2023 komentár analytika Martina Vlachynského k možným riešeniam s nedostatkom pediatrov. 

Stovky pediatrov na Slovensku podávajú výpovede zo služieb ambulatných pohotovostí

Martin Vlachynský, INESS:

„My nemáme úplne dobré dáta o tom, koľko ľudí tam chodí a už vôbec nemáme dáta o tom vlastne s čím tam chodia, že rozhodne jeden z tých jednoduchších krokov, ktorý by sa mal v blízkej budúcnosti spraviť je, skutočne zmapovať služby, ktoré sa tam poskytujú, do akej miery sú, tak to nazvem oprávnené - neoprávnené zo strany pacientov, ale do budúcna bude nevyhnutné viac pracovať s dopytom pacientov. Tých lekárov zázračne nepribudne, aj keď tam pridáme peniaze, aj keď zvýšime povedzme tú hodinovú platbu, aj keď skrátime ordinačné hodiny, budú tu všetko také také rýchle akútne riešenia, ale nie je to dlhodobé riešenie. 

Úplne najrýchlejšie riešenie zázračne zobrať viac pediatrov, čo samozrejme neúplne sa dá. Mali sme relatívne dobrú správu pár dní dozadu, že vlastne na Slovensku pribudlo 30 ukrajinských pediatrov, čo je pomerne slušné číslo. V tom strednodobom hľadisku, je to samozrejme otázka, nastavenia systému motivácie tak, aby napr. viac absolventov, čerstvých lekárov si vyberalo ako špecializáciu, či už pediatriu alebo všeobecné lekárstvo alebo niektoré z tých ďalších nedostatkových špecializácií. Dlhodobé riešenie neexistuje, existujú len zlepšenia a medzi ne musí patriť aj práca s dopytom pacientov, keď to mám takto povedať slušne. Keď to poviem tvrdšie, tak je to otázka vytvorenia nejakých bariér, čerpania služieb pohotovosti, či už je to na úrovni vyšších poplatkov, ale môže to byť napr. aj zriadenie povinných call centier, kedy ten pacient, by si musel najskôr prekonzultovať svoj problém, povedzme nejakým medicínskym call centrom, ktoré by mu následne odporučilo alebo neodporučilo návštevu pohotovosti a od toho by sa odvíjal poplatok a pod. pretože tá realita je taká, že doktori zostarli, zostarli aj pacienti. Bavíme sa síce o pediatrii ale u všetkých iných oblastiach je najviac chorých sú starí ľudia, čiže počet pacientov bude stúpať. Ten dopyt po službách bude rásť. My sme nedávno robili takú analýzu, kde sme sa pozreli na to, ako sa zmení počet ľudí nad 65 a počet lekárov a sestier a vidíme, že pri lekároch ten nárast pacientov bude asi o tretinu pri sestrách asi asi o polovicu. Čiže toto sa nedá nijakým kvantitatívnym spôsobom zvrátiť, že my zázračne tu budeme mať o stovky a tisíce lekárov a sestier viac. My reálne musíme začať pracovať aj s tými pacientami, aby sa minimálne tie pohotovosti tie služby čerpali rozumnejšie.“

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards