Švajčiarsky frank môže poškodiť export, ale nie ekonomiku

Médiá a švajčiarski exportéri nespočetnekrát poukázali na to, ako posilnený Frank ublíži exportu a tým údajne aj celej ekonomike. Tvrdia, že Švajčiarsko je "exportná" ekonomika, silná mena predražuje výrobu a keď export klesá, ľudia prichádzajú o prácu v príslušných sektoroch. Nezamestnanosť ide hore a ekonomika dole.

Švajčiarsky frank môže poškodiť export, ale nie ekonomiku

Čo v týchto argumentoch chýba je druhá strana obchodnej bilancie - dovoz. Keď bola hodnota príjmov a úspor Švajčiarov umelo znížená monetárnou intervenciou, predražovalo to tovary a služby zo zahraničia. Vďaka silnejšiemu Franku si teraz môžu dovoliť nakupovať viac spoza hraníc, vďaka čomu sú celkovo bohatší. Zároveň môžu časť ušetrených peňazí nasmerovať do nákupov domácej výroby a čiastočne tak vykompenzovať exportérov za straty príjmov spôsobených zdražením ich produktov.

Obchod je výmena tovarov a služieb rovnakého ocenenia, ale väčšej hodnoty pre zúčastnených. Obe strany sa vzdávajú niečoho, aby dostali niečo iné hneď (v barterovom obchode) alebo neskôr (pri použití prostriedku výmeny - peňazí). Neexistuje rozdiel v trhovom mechanizme domáceho a zahraničného obchodu. Akékoľvek rozdiely sú arbitrárne vytvorené byrokratickými a monetárnymi bariérami postavenými vládami. Dlhodobo nedáva zmysel pre osobu alebo skupinu osôb (národ) udržiavať obchodný prebytok. Môže to dávať zmysel dočasne ak sa vedome rozhodnú zvýšiť svoju zásobu hotovosti, ale v prípade Švajčiarov za nich toto rozhodnutie spravila centrálna banka. Vyvážali tak skutočne produkty a často menili  za „papierové“ aktíva s otáznou hodnotou. Keď konečne Švajčiarska vláda zrušila kurzový strop, iba napravila vlastnú chybu a umožnila vyrovnanie obchodnej bilancie do prirodzenej a žiadúcej rovnováhy.

V krátkodobom horizonte exportný sektor utrpí vyššími cenami svojej produkcie, ale vďaka vyššej hodnote meny môžu zamestnanci znížiť svoje nominálne príjmy bez toho, aby si znížili životný štandard. Niektoré pracovné miesta možno zaniknú, ale iné vzniknú v sektoroch smerovaných na domácu spotrebu a dovoz. Obchodná bilancia sa posunie a švajčiarska spoločnosť bude vo výsledku bohatšia.

Nakoniec exportéri nájdu spôsoby ako zvýšiť pridanú hodnotu svojich produktov alebo zvýšiť efektivitu ich výroby, aby boli konkurencieschopné. Západné Nemecko sa stalo najväčším exportérom s jednou z najsilnejších mien na svete. Počas dekády pred začiatkom monetárnej vojny zvýšili krajiny ako Švajčiarsko, Singapur, Nový Zéland alebo Austrália súčasne hodnoty svojich mien aj exportov o desiatky percent.

Skutočný problém nie je silný Frank, ale to, že v politike a médiách má skupina, ktorá trpí omnoho silnejší hlas ako tá, ktorá rovnako získava.

Autor je spolupracovník INESS

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards