Okrúhly stôl New Pact for Europe

24.februára sa v  priestoroch Centra pre európske záležitosti konalo podujatie s názvom ‘’New Grand Project: Restoring the Image of the EU’’ v rámci druhého ročníka projektu New Pact for Europe.

Okrúhly stôl New Pact for Europe

Úlohou okrúhleho stola bolo konštruktívne zhodnotiť report o smerovaní európskeho integračného procesu a súčasných výzvach. Medzi pozvanými hosťami bol aj zástupca INESS Martin Vlachynký. Diskutujúcich tvorili odborníci z európskej, domávej verejnej, neziskovej aj súkromnej sféry.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards