Druhý pilier sa môže zlepšovať, prvý nie

Rozumná vláda má množstvo možností, ako zlepšiť a zatraktívniť sporenie v druhom pilieri.

Druhý pilier sa môže zlepšovať, prvý nie

Jeden z rozdielov medzi I. a II. pilierom spočíva v tom, že druhý pilier sa z pohľadu sporiteľa môže v budúcnosti zlepšovať. Prvý pilier sa môže len zhoršovať. Aj tento aspekt by mali brať sporitelia pri súčasnom otvorení II. piliera do úvahy.

Vzhľadom na demografický vývoj si v súčasnosti len ťažko môžeme predstaviť štedrejší prvý pilier, ako máme dnes. Skôr naopak. Budúci dôchodcovia sa na dnešné dôchodky z prvého piliera budú pozerať ako na luxusné, pretože ich penzie budú s vysokou pravdepodobnosťou nižšie.

Druhý pilier je na tom z toho pohľadu podstatne lepšie. Nie, nebudeme hovoriť o sľuboch nadpriemerného zhodnotenia investícií. Čo sa môže zlepšiť na II. pilieri?

Atraktívnejšie

Ak príde rozumná vláda, tak môže umožniť sporiteľom vybrať si podstatnú časť úspor programovým výberom alebo jednorazovo. Môže umožniť prístup k úsporám aj počas doby sporenia vo vymedzených prípadoch a rozsahu. Ďalej povoliť skorší výber úspor, nečakať tak na vek dôchodku platný v I. pilieri. A nakoniec môže vytvoriť atraktívnejšie formy čerpania úspor v dôchodkovom veku.

Od apríla budú môcť sporitelia vo Veľkej Británii vybrať celé úspory naraz (z daňových dôvodov sa oplatí rozložiť výber na štyri roky). Rovnako aj slovenskí sporitelia by mohli dostať túto možnosť. Výhodou druhého piliera totiž je, že úspory reálne existujú, sú na účte sporiteľa. Naopak, to, že prvý pilier dokáže vyplácať len mesačný dôchodok, je spôsobené tým, že Sociálna poisťovňa peniaze jednoducho nemá. Čo od poistencov vyberie každý mesiac na odvodoch, to hneď vyplatí na dôchodkoch.

Druhý pilier tak umožňuje sporiteľom financovať aj jednorazové, investične náročnejšie dôchodcovské potreby (doplatenie hypotéky, riešenie zdravotných problémov, uhradenie školného vnúčatám atď.).

V dnešnej situácii, keď poisťovne neponúkajú atraktívne dôchodky, je možnosť jednorazového, programového výberu ešte cennejšia. Súčasná vláda však namiesto širších možností na výber úspor „ponúkla“ otvorenie II. piliera.

Keďže úspory reálne existujú na účte sporiteľa aj počas jeho pracovného života, existuje možnosť, aby ich čiastočne využil aj pred dôchodkovým vekom. To nie je možné v prvom pilieri, kde vaše odvody neexistujú, existuje len zápis v databáze Sociálnej poisťovne o výške vašej mzdy a prísľub, že raz bude vyplácať dôchodok.

Hypotéka či operácia

Zákon môže napríklad stanoviť, že sporiteľ môže v istom období použiť 10 – 20 percent svojich úspor na špecifikované dôvody, ak má nasporenú primeranú sumu. Napsríklad na predčasnú splátku hypotéky, alebo osobitné zdravotné výdavky (náročné operácie nehradené poisťovňami atď.). Je vecou diskusie, či by musel sporiteľ neskôr prostriedky doplatiť, alebo či by takýto výber mohol byť umožnený len sporiteľom v zamestnaní.

Už dnes platí zákon, ktorý bude posúvať vek odchodu do dôchodku. V roku 2050 to bude iste viac ako 65 rokov. Len vďaka tomuto opatreniu nebude deficit v prvom pilieri taký veľký, a štát možno bude schopný vyplácať sľúbené dôchodky. Druhý pilier však žiadny vek odchodu do dôchodku mať nemusí. Už dnes vo Veľkej Británii, kde nárok na štátny dôchodok pre muža vzniká v 65 rokoch, môžu sporitelia čerpať úspory vo veku 55 rokov.

Na predčasný prístup k úsporám je veľa dobrých dôvodov. Strata zamestnania v preddôchodkovom veku. Zhoršený zdravotný stav. Sem patrí aj prostý dôvod – už nechcem pracovať. Ak má sporiteľ dostatočné úspory, neexistuje dôvod, prečo by ich nemohol čerpať skôr, ako je dôchodkový vek prvého piliera. Sú to jeho úspory a sporiteľ má plné právo ich užívať. Diskusia sa dá, samozrejme, viesť v otázke, pri akej výške úspor by to malo byť umožnené.

Druhý pilier môže byť vo výplatnej fáze obohatený o nové formy výplaty úspor. Početnosť sporiteľov umožňuje získať množstevné výhody, ktoré osamelí sporitelia získavajú ťažšie. Napríklad dlhodobý výber formou terminovaného vkladu môžu banky ponúkať lacnejšie, či s vyšším úročením, keďže sporitelia si tam budú ukladať väčšie balíky úspor. Finančný a bankový trh, pokiaľ mu parlament nebude zatvárať prístup k úsporám, môže vygenerovať nové alternatívy ich čerpania, ktoré dnes ešte nepoznáme.

Všetky tieto zlepšenia budú podmienené existenciou vlády a parlamentu, ktorý nebude vidieť II. pilier ako nepriateľa verejných financií, ale naopak, ako potrebné rozdelenie formy dôchodkového zabezpečenia. Takýto parlament potom nebude mať dôvod nevyužiť skrytý potenciál II. piliera a umožniť tak občanom/sporiteľom vyťažiť maximum výhod vyplývajúcich z ich vlastných úspor.

Denník N, 24.3.2015

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards