Vláda schválila na náš účet: 156. a 157. rokovanie

V posledných týždňoch je hlavnou témou reštrukturalizácia firmy Váhostav–SK. Veritelia, najmä živnostníci, majú dostať v reštrukturalizácii len 15 % zo svojich pohľadávok, čo vyvolalo ich veľkú nespokojnosť. Vláda preto zvolala mimoriadne zasadnutie, a schválila zmeny, ktoré stanovujú, že ak v reštrukturalizačnom pláne bude pre nezabezpečených veriteľov nižšia miera uspokojenia ako 40 %, reštrukturalizovaná firma nebude môcť svojim majiteľom vyplatiť zisky skôr, ako uspokoja záväzky voči nezabezpečeným veriteľom aspoň do tejto výšky.

Vláda schválila na náš účet: 156. a 157. rokovanie

Tu je zoznam schválených materiálov:

1) Návrh na pristúpenie SR k Dohovoru o kazetovej munícii

Popis: Dohovor zakazuje použitie, vývoj, výrobu, skladovanie a prevádzanie kazetovej munície. Zároveň na zničenie skladových zásob vyčleňuje časové obdobie ôsmich rokov, ktoré je možné vo výnimočnom prípade predĺžiť o ďalšie štyri. Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v rokoch 2015 a 2016 každoročne  vo výške 1 500 000 eur a v rokoch 2017 a 2018 každoročne  vo výške 250 000 eur.

2) Návrh zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím

Popis: Podstatou činnosti komisárov bude špecializovaná verejná ochrana práv spočívajúca v tom, že komisár sa v prípade detí bude zaoberať výlučne právami detí a komisár v prípade osôb so zdravotným postihnutím výlučne právami tejto skupiny. Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2015 vo výške 161 273 eur, v roku 2016 vo výške 636 092 eur a v rokoch 2017 a 2018 každoročne vo výške 546 092 eur.

3) Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami (najmä snehovými kalamitami) počas mimoriadnej situácie na územiach v okresoch Námestovo, Piešťany, Galanta, Levoča, Bratislava, Senica, Trenčín a Kežmarok

Popis: Návrh rieši úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach miest a obcí. Celkovo finančné prostriedky, ktorých uvoľnenie sa navrhuje z kapitoly Všeobecná pokladničná správa, predstavujú sumu 177 617 eur.

4) Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov na zabezpečenie osláv 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a Dňa víťazstva nad fašizmom v Liptovskom Mikuláši

Popis: Finančné prostriedky na zabezpečenie osláv budú uvoľnené zo zdrojov rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladničná správa, čo nebude mať dopad na zvýšenie deficitu štátneho rozpočtu a budú vo výške 256 062 eur.

5) Návrh zákona, ktorým sa mení Obchodný zákonník a niektoré ďalšie zákony

Popis: Zavádza sa register diskvalifikácií a prísne postihy pri odďaľovaní riešenia úpadku firmy. Ďalej sa zamedzuje tunelovaniu firiem – zákaz vrátenia vkladov. Zavádza sa nový inštitút – kríza obchodnej spoločnosti. Zvyšuje sa ochrana zamestnancov skrachovaných firiem, zamedzuje sa svojvoľné popieranie pohľadávok zo strany správcu, keďže reštrukturalizačný plán nemôže byť len o škrtaní pohľadávok veriteľov. V súvislosti s vedením registra diskvalifikácií Okresným súdom Žilina bude nevyhnutné vykonať v roku 2014 zmeny v informačnom systéme Súdny manažment, ktoré dodávateľ systému odhadol vo výške 10 000 €.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards