Voľný trh v Ljubljane

Maratón prednášok v rámci Free Market Road Show mal svoju zastávku aj v Ljubljane 13. apríla 2015.

Voľný trh v Ljubljane

V treťom paneli vystúpil aj Radovan Ďurana, kde diskutoval na tému ako prilákať zahraničných investorov do krajiny. Vzhľadom na aktuálny vývoj v podnikateľskom prostredí na Slovensku, popis súčasného stavu znamenal rozprávanie o tom, ako investorov odradiť. Slovinsko teraz stojí pred vlnou privatizácie vo viacerých sektoroch a z nedostatkov privatizačných projektov na Slovensku, najmä v podobe kvality zmlúv, sa Slovinci iste môžu poučiť.

Slovinsko má stále vysoký podiel verejného vlastníctva v ekonomike, čo sa do istej miery prejavuje na súčasných problémoch malej ekonomiky. I napriek tomu sú Slovinci podnikaví, a ako inšpirácia poslúži tento ľahko prenositeľný koncept aj na Slovensko.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards