Účet za služby štátu

INESS každoročne publikuje bloček – Účet za služby štátu, ktorý jednoduchou formou ilustruje, koľko každý občan Slovenska zaplatí za jednotlivé služby štátu. Suma 5 657 eur predstavuje podiel celkových príjmov štátu a počtu obyvateľov Slovenska, vzťahuje sa teda na každé batoľa, pracujúceho, či invalidného dôchodcu.

Účet za služby štátu

Každý občan Slovenska by mal v tomto roku zaplatiť za služby štátu o 403 eur viac ako mal zaplatiť podľa rozpočtu minulého roka. To, čo človek neuvidí na výplatnej páske ani v tomto prepočte, je nárast verejného dlhu. Na každého obyvateľa pripadne ku koncu roku dlh 7 750 eur, čo znamená medziročný rast o 208 eur, oproti skutočnosti za rok 2015.

Pohľad na bloček ukazuje, že najväčšia časť našich platieb do štátnej pokladnice, konkrétne 996 eur, slúži na financovanie starobných dôchodkov. Medziročne každý obyvateľ Slovenska prispeje o 60 eur viac na to, aby Sociálna poisťovňa mohla bezodkladne vyplácať starobné dôchodky. V tesnom závese stojí financovanie zdravotníctva, pričom v tejto sume nie sú zahrnuté platby, ktoré občania zaplatia priamo v lekárňach, či u lekárov. Hoci dôchodcovia a študenti cestujú zadarmo, železnice zadarmo nie sú. Aj tento rok každý z nás na financovanie prevádzky či výstavby zaplatí železničných 173 eur.

Pri tvorbe bločku každoročne narážame na malé zmeny, ktoré vo vykazovaní výdavkov robia ministerstvá, prípadne sa upravuje celá metodika (napr. prechod z ESA95 na ESA 2010). Postup výpočtu jednotlivých položiek aj zmeny oproti minulému roku sú na  tomto linku.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards