Ťažký život plánovača

EDIT 6.7.2016 - článok vychádzal z dát za rok 2015 uverejnených na portáli Energia.dennikn.sk 5.4.2016 (článok bol medzičasom stiahnutý). Tie sa však nakoniec ukázali ako nesprávne.

Odhadovať budúci vývoj komplexných javov malo v sebe odjakživa nádych astrológie, bez ohľadu na počet vedeckých titulov pred menom. Nepresné plány zarezali socializmus, ale aj nejeden podnikateľský zámer.

Ťažký život plánovača

No kým podnikateľ nesie za zlyhania plánu zodpovednosť (neplatí pre stále sa rozširujúci okruh štátom chránených „too big to fail“ spoločností, pozn. autora) a snaží sa im čeliť vytváraním rôznych krízových scenárov, vo verejnej správe si chybné plány často žijú nerušený život donquijotských veterných mlynov.

V roku 2012 sme sa pozreli na chronicky optimistických analytikov Európskej komisie, ktorí počas krízy sľubovali návrat hospodárskeho rastu o dva roky niekoľko rokov po sebe a ten stále neprichádzal. V tomto článku zostúpime o zopár poschodí nižšie, do sál Ministerstva hospodárstva. To každý rok pripravuje Správu o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny, ktorá okrem iného obsahuje predikcie spotreby elektriny v hospodárstve na nasledujúce roky.

Dlhý príbeh v skratke, na ministerstve očakávajú rázny rast spotreby elektriny s každoročnou pravidelnosťou Vianoc. Ako vidíte na grafe, ten rast nie a nie prísť. Spotreba elektriny na Slovensku už roky stagnuje, či priam klesá (v roku 2015 o viac ako 4%), napriek hospodárskemu rastu.

 

Zdroj: Spracovanie autor, predikcie MH SR

Presne odhadnúť takú veličinu je ťažké, ba priam nemožné. Na grafe je zanesený tzv. referenčný odhad. Okrem neho sa robí ešte vysoký (optimistický) a nízky (pesimistický) scenár. Nebudem vás napínať, aj nízky scenár je oproti realite vysoký. Niekto by povedal, že po opakovaných skúsenostiach s medziročným poklesom spotreby sa MH rozhodne popustiť uzdu aspoň v pesimistickom scenári, ale nie. S možnosťou poklesu sa jednoducho na Slovensku neráta a basta.

Dal by sa nad tým mávnuť rukou ako nad tradičným zlyhaním verejnej správy, ktorá si ide svoje bez ohľadu na svet okolo. No na tomto a mnohých ďalších predikciách z iného sveta sú postavené často miliardové projekty.
 

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards