Transatlantic Think Tank CEO Summit

Richard Ďurana z INESS bol pozvaný zúčastniť sa na podujatí, ktoré pre 15 vybraných riaditeľov think tankov z USA a Európy zorganizoval v kráľovskom meste Windsor v Anglicku americký Atlas Network.

Transatlantic Think Tank CEO Summit

Na intenzívnom dvojdňovom summite sa účastníci snažili identifikovať, pripraviť a rozvíjať stratégie pre „Magna Carta“ okamih súčasnosti, s cieľom presunúť moc od vysoko centralizovaného politického líderstva späť smerom k jednotlivcom. Za jeden z najvážnejších rizík bol považovaný nárast populizmu ako v USA, tak aj v Európe.

V tejto súvislosti sa účastníci podujatia boli pozriet v Runnymede, kde pred 800 rokmi kráľ Ján podpísal s povstanuvšími normandskými barónmi Magna Cartu, prvú zmluvu podobného druhu v histórii západnej civilizácie, ktorá právne obmedzovala kráľovskú (dovtedy svojvoľnú) moc a donútila ho podriadiť sa panstvu práva. Dodnes je v anglosaských krajinách oslavovaná a uctievaná (každý kráľ či kráľovná vrátane Alžbety II musí pri nástupe podpísať dodatok) ako prvý dokument v prospech obmedzenej vlády, osobných slobôd a rešpektu k súkromnému vlastníctvu.

Niekoľko záberov z podujatia:

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards