Prečo sú dôležité ceny

K nedávnemu komentáru INESS k efektom bezplatnej verejnej dopravy sa v diskusii zjavilo niekoľko poznámok čitateľov.

Prečo sú dôležité ceny

Didakticky najzaujímavejšia sa týkala kritiky informačnej úlohy cien. Podľa diskutéra (teraz len voľne parafrázujem) existuje dnes množstvo technických riešení na presné meranie toku pasažierov, obsadenosti vozidiel a podobne. Pre plánovanie sú vraj tieto údaje plne dostačujúce, oceňovanie služby nehrá rolu.

Odhliadnime od toho, že tu skôr prichádza k zámene ceny a ceniny (lístka). Ekonómia nás učí, že cena statku je nositeľom kľúčových informácií ako o ponuke, tak o dopyte. Slúži tak ako akýsi semafor, ktorý agentom v ekonomike indikuje, kam smerovať vzácne statky. Prenesené do reality trhu dopravných služieb, cena pomáha indikovať kedy, ako a kam sa chcú ľudia prepravovať, čo pomáha smerovať obmedzenú zásobu dopravných prostriedkov na to najlepšie využitie.

Pri snahe nahradiť túto jedinečnú úlohu technickými prostriedkami, odhadmi, modelmi sa dopúšťame jednej z najzávažnejších, ale zároveň najkritickejších chýb pri  ekonomickej analýze – zabúdame na dynamiku prostredia. Zmena ceny totiž mení preferencie konzumentov. Vieme ľahko zmerať obsadenosť spojov a prúdy cestujúcich v bezplatnej doprave – ale samotná existencia bezplatnej dopravy má na tieto údaje vplyv, ktorý sa očistiť nedá.

Dajme ľudský (ale samozrejme len hypotetický) príklad. Obchodná ulica v Bratislave je dlhá a na jednom konci stúpajúca. Neraz má človek chuť na jednom konci (zastávka Vysoká) naskočiť na okoloidúcu električku a na druhom konci (nasledujúca zastávka Poštová) vyskočiť. Časť ľudí bez predplatného lístka však minimálna cena 0,7 eur za tento presun odradí.

Teraz si predstavme, že sa zavedie MHD zadarmo. Zrazu sa prudko zvýši preprava medzi zastávkami Vysoká a Poštová. Blikajúce svetlo v centrále analytikov DPMB indikuje vysoký záujem cestujúcich o túto trasu. DPMB sa rozhodne pridať niekoľko špeciálnych autobusov, ktoré budú jazdiť hore dole po Obchodnej. Zánik ceny by viedol k plytvaniu zdrojmi na nezmyselnej trase, ktorú si cestujúci necenia ani na pár centov (ktoré pred tým neboli ochotní platiť).

Iným, často používaným argumentom v prospech bezplatnej prepravy je, že dnešné vynútene regulované ceny MHD v podnikateľskom objavovaní príliš nepomáhajú. No chýbajúca noha by nemala byť argumentom pre odseknutie aj tej druhej. Hoci silne dotovaná, súčasná cena lístka aspoň čiastočne motivuje prepravychtivých hľadať tú najoptimálnejšiu (z pohľadu zdrojov vyčerpaných na prepravu) spotrebu rôznych prostriedkov (MHD, chôdza, bicykel, taxi...).

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards