Najlukratívnejšie študijné odbory

Spoločnosť PayScale priniesla správu
o najlukratívnejších študijných odboroch
v Spojených štátoch
amerických. Zaujímavé sú tiež údaje o platoch absolventov týchto odborov.

Najlukratívnejšie študijné odbory

PayScale zbiera v reálnom čase informácie o ročných
mzdách od 10 miliónov respondentov. Zamerali sa na 20 populárnych študijných
odborov, ktorých absolventi končia v súkromnom sektore. Preto vylúčili
niektoré obľúbené odbory ako napríklad vzdelávanie či sociálnu prácu.

Výsledky sú zosumarizované v tabuľke nižšie (grafické
znázornenie nájdete tu
).

Poradie

Študijný odbor

Mzda pri praxi do 5 rokov

Mzda pri praxi 5-10 rokov

Mzda pri praxi 10-20 rokov

1.

Počítačové inžinierstvo

$60,500

$80,800

$104,000

2.

Ekonómia

$48,100

$71,800

$96,200

3.

Elektrické inžinierstvo

$59,900

$78,400

$96,100

4.

Počítačové vedy

$54,200

$75,100

$94,000

5.

Strojárstvo

$56,900

$73,000

$88,100

6.

Finančníctvo

$46,900

$64,300

$84,400

7.

Matematika

$43,500

$64,700

$82,200

8.

Stavebníctvo

$52,600

$67,100

$81,700

9.

Politické vedy

$39,400

$55,000

$74,400

10.

Marketing

$39,400

$54,000

$72,300

Na Slovensku máme jeden
z najnižších podielov vysokoškolsky vzdelaných ľudí spomedzi krajín OECD

(str. 25, graf 4). V dokumente nájdete informácie o počte
novoprijatých uchádzačov o štúdium, aj informácie o počte
absolventov, na informácie o uplatnení v praxi
a o platových pomeroch absolventov (snáď jeden z hlavných
motivačných faktorov pri voľbe odboru v zahraničí) si musíme ešte asi počkať...
(ak niekto o podobných dátach vie, potešíme sa, ak nám ich pošle).

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards