Kreatívna deštrukcia

Ekonóm Joseph Schumpeter sa narodil na Morave a po rozpade Rakúsko-Uhorska žil v Rakúsku, kde sa stal aj ministrom financií. Vo svojej kariére následne pokračoval ako pedagóg v Bonne, odkiaľ sa presunul za veľkú mláku na Harvard. 

Kreatívna deštrukcia

Počas svojho pôsobenia pracoval na svojom najvýznamnejšom diele „Capitalism, socialism and democracy“, ktoré bolo publikované v roku 1942. Za najväčší prínos Schumpetera sa však považuje tzv. teória kreatívnej deštrukcie.

O čom však kreatívna deštrukcia pojednáva ? Schumpeter bol presvedčený, že je to práve trh a jeho zákony, kto má rozhodovať o úspechu respektíve neúspechu firiem. Podniky, ktoré prinášajú zákazníkom najväčšiu mieru uspokojenia, by mali byť patrične odmenené. Tie ktoré nedokážu uspokojovať požiadavky spotrebiteľa, majú prirodzene zaniknúť. Po zániku takéhoto subjektu trhu nastupuje kreatívna deštrukcia. Na trhu nastane prebytok výrobných faktorov po zániku starých spoločností, ktorých alokácia bude možná v nových projektoch. Tieto nové podniky by však neboli realizované, pokiaľ by nedošlo k zániku predošlých spoločností.

„Proces priemyselných zmien nepretržite obmieňa štruktúru hospodárstva, ustavične ničí starú a vzápätí vytvára novú, to je proces kreatívnej deštrukcie.“

(Joseph Schumpeter)

Nebolo to tak dávno, čo si ľudia piatok po práci namiesto vyhľadávania filmov na internete odskočili do miestnej videopožičovne. Dnes by ich už hľadali iba ťažko. Internet, Youtube alebo Nextflix prebrali trhový podiel a keďže požičovne zanikli aj zákazníci získali efektívnejšiu službu, ktorá viacej vyhovuje ich požiadavkám.

Graf 1: Počet zamestnancov v odvetví

Ako ilustruje graf , spoločnosti ako Netflix, Hulu alebo Apple TV priviedli video priemysel takmer k zániku. Dominantnou spoločnosťou v USA, ktorá sa zameriavala na video nosiče bola spoločnosť Blockbuster. Od roku 1984, v ktorom sa začala sledovať štatistka počtu pracovníkov v odvetví, sa ich počet pohyboval na úrovni 80 tisíc v celej krajine. Do roku 1999 sa toto číslo viac než zdvojnásobilo na úroveň 170 tisíc zamestnancov. Len samotná spoločnosť Blockbuster zamestnávala 60 tisíc ľudí v 9 tisíc obchodoch. Ich počet kulminoval v roku 2005 na čísle 153 tisíc. Od tohto roku nastal zásadný pokles až na úroveň 11 tisíc v roku 2015 čo predstavuje pokles o 93 %. Hlavný predstaviteľ video-biznisu, spoločnosť Blockbuster, v roku 2010 zbankrotovala. Príbeh je o to smutnejší, že v roku 2000 mohli kúpiť Netflix - spoločnosť, ktorá im zlomila väz, za 50 miliónov dolárov. Netflix dnes dosahuje trhovú kapitalizáciu na úrovni vyššej ako 50 miliárd dolárov.

Napriek krátkodobým presunom zamestnancov do iných odvetví, ekonomika dokázala fungovať ďalej. Častým argumentom intervenciám fandiacich ekonómov je, že títo pracovníci si nebudú schopní nájsť uplatnenie v iných oblastiach. Vďaka tejto obave často presvedčia politikov, aby radšej zasiahli dotáciami alebo inými formami úľav pre odvetvie. Treba mať však na pamäti, že sa nesnažíme o transformáciu chirurga na strojného inžiniera. Krátkodobo môže dosť k rastu frikčnej nezamestnanosti, ale v dlhodobom horizonte si bývalí zamestnanci pri aktívnom vystupovaní na trhu práce zaručenie našli uplatnenie v inej oblasti.

Nato aby kreatívna deštrukcia fungovala čo najefektívnejšie je potrebné zníženie legislatívneho a daňového zaťaženia súkromného sektoru a minimalizovať bariéry na vstupe do odvetví. Regulácie a miera daňového zaťaženie súkromného sektora bráni rýchlejšiemu rastu podnikov. Podľa štúdie, ktorú vypracoval think-thank Bruegel, sú úspešné podniky v Európe spravidla staršie ako tie americké. Štúdia ukazuje, že len 2% európskych spoločností v zozname 500 najväčších svetových korporácii podľa trhovej kapitalizácie, boli založené po roku 1975. V prípade amerických tento počet predstavuje 14%.

Od dôb Margareth Thatcherovej v Európe nebolo veľa politikov, ktorí nechali na oblasti ako baníctvo, v ktorých pracovalo väčšie množstvo ľudí čeliť trhu. Aj na Slovensku je štedro dotovaná ťažba na Hornej Nitre stále aktuálna. Dlhodobé dotácie však problém neriešia, ale ho len posúvajú do budúcnosti.

Podľa rovnakej logiky by mal štát začať pomaly dotovať všetky miesta pokladníčok, keďže Amazon pred nedávnom otvoril obchody bez pokladní, kde dokážete nakupovať pomocou aplikácie. Ale nedotovali sme miesta pokladníkov v bankách, keď sa začali rozširovať siete bankomatov, tak to určite zvládneme bez dotácie aj teraz. Kde sa však zamestnajú pracovníci, ktorých nahradí technológia, ale výroba už nebude ďalej efektívna? Skúste si len predstaviť, koľko nových pracovných miest preniesli mobilné telefóny od ich výroby, distribúcie alebo správy siete. Kreatívna deštrukcia zaručene prinesie ďalšie možnosti, len ju musíme nechať dýchať.

Martin Kristaly

 

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards