Jedna vyhratá bitka o vodu

Čo je vzácnejšie? Fľaša čistej vody, alebo diamant? Odpoveď záleží od toho, či sa práve prechádzate medzi regálmi v supermarkete, alebo už tri dni blúdite po Sahare. História vody ako obmedzeného zdroja je stará ako agrárna civilizácia sama. Ako s každým obmedzeným zdrojom, aj tu prichádzajú konflikty o jej vlastníctvo. V poslednej dekáde ich vnímame o niečo intenzívnejšie.

Jedna vyhratá bitka o vodu

V roku 2006 vypuklo v oblasti tzv. „úrodného polmesiaca“ (Mezopotámia a Levant) najväčšie sucho za posledné 4 dekády, ktoré trvalo až do roku 2011. V Sýrii toto sucho spôsobilo presuny obrovského počtu schudobnených farmárov do miest, čo následne viedlo ku konfliktom a bolo jedným z podnetov súčasnej občianskej vojny.

Na základnej škole sme sa učili, že voda tvorí viac ako 70% povrchu planéty. Problémom nie je obmedzené množstvo „prírodnej vody“, teda kombinácie dvoch vodíkov a kyslíka. Problémom je nedostatok vody ako spoločenského produktu - teda obmedzené množstvo vody s danou kvalitou (pitnou, alebo závlahovou) na konkrétnom mieste a v konkrétnom čase. Tento nedostatok je priamo ovplyvnený najmä kvalitou ekonomiky danej krajiny.

Suchom bol podobne ako Sýria zasiahnutý aj susedný Izrael. Niektorí ho označili za najhoršie sucho v oblasti za 900 rokov. Galilejské jazero za dostalo na absolútnu hranicu prečerpania, za ktorou by bolo nezvratne kontaminované soľou. Voda bola na prídel a Izraelské poľnohospodárstvo utrpelo veľké straty.

Rýchly presun do roku 2017. Dnes je Izrael vodnou veľmocou v regióne, jediná krajina, ktorá má nadbytok vody. Stal sa zázrak? Nie, zaúčinkovala zmena správania a vedecko-technický pokrok. Tou zmenou správania bola celonárodná kampaň výmeny vodu spotrebovávajúcich zariadení za účinnejšie a prebudovanie systému čističiek vody. Vďaka tomu sa znova využíva 86% použitej vody z domácností a firiem, väčšinou v závlahových systémoch. Najviac na svete, druhé Španielsko opätovne využíva 19% spotrebovanej vody.

Izrael behom desiatich rokov postavil štyri odsoľovacie zariadenia. Posledné z nich, zariadenie Sorek, je najväčším na svete a zabezpečuje pätinu pitnej vody v Izraeli. Odsoľovanie celkovo poskytuje polovicu potrebnej vody pre krajinu. Odsoľovanie vody nie je nič nové, no donedávna to bol veľmi nákladný proces. Vďaka aplikovaniu niekoľkých inovácií, ako je filtrovanie mikroorganizmov, ktoré zanášali membrány reverznej osmózy, sa ho podarilo významne zefektívniť. Sorek stál 500 miliónov dolárov – toľko, čo bude stáť 11 kilometrov diaľnice pri Žiline. Na Slovensku kubík vody stojí domácnosť okolo jedného eura, v Londýne dve. Kubík pitnej vody zo Sorek-u sa predáva za 55 centov (treba ešte prirátať náklady na dopravu potrubím do domácností).

V silách človeka je manažovať aj na prvý pohľad neriešiteľné katastrofy. No každé dlhodobé riešenie potrebuje stáť na chrbte pevnej ekonomiky, kde je sloboda konať inovatívne, miesto násilia sa premýšľa nad spoluprácou a investori majú v spoločnosti rešpektovanú rolu.

Hospodárske noviny, 6.2.2017

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards