Plytvanie na katastri

Úrad geodézie, kartografie a katastra bude musieť vrátiť prostriedky vo výške 14 mil. eur. Tieto prostriedky boli určené na financovanie dvoch projektov. Prvý sa týkal elektronických služieb katastra a druhý bol určený na vytvorenie základnej bázy údajov pre geografický informačný systém. Úrad geodézie však pochybil pri verejnom obstarávaní a tak bude musieť tieto zdroje, ktoré obdržal od Európskej Únie, ale aj zo štátneho rozpočtu, vrátiť.

Plytvanie na katastri

Hlavné pochybenia pri verejnom obstarávaní sa týkali diskriminácie rôznych uchádzačov o verejnú zákazku. Úrad totižto požadoval, aby potenciálni záujemcovia preukázali obrat v určitej sume za každý rok zvlášť, pričom mali obrat preukázať za tri hospodárske roky bez ohľadu na vznik či začatie činnosti. Taktiež súťažné podklady neobsahovali obchodné podmienky a tým pádom nebolo možné hodnotiť ponuky na rovnakej báze.

Výsledkom je, že Brusel a Úrad pre verejné obstarávanie nariadili, aby Úrad geodézie tieto nezákonne použité financie vrátil. To samozrejme úrad momentálne nedokáže. Len minulý rok bol v strate 9,2 mil. eur a rok pred tým skoro 1 milión eur. Úrad geodézie si tak vyžiadal splátkový kalendár a požadovanú sumu by mal vrátiť v priebehu nasledujúcich troch rokov.

Keďže už boli medzičasom všetky prostriedky určené na dva projekty Úradu geodézie minuté, budú sa musieť na ich prefinancovanie v nejakej forme poskladať daňoví poplatníci. Úrad navyše odmietol zverejniť, či ľudia zodpovední za nastavenie podmienok verejného obstarávania ešte na úrade pracujú a či sa bude proti ním viesť policajné vyšetrovanie. Úrad geodézie však v tom nie je sám. Podobný problém s vracaním finančných prostriedkov má aj Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, ministerstvo financií či ministerstvo zdravotníctva.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards