Regulované nájomné

Svetlejšie zajtrajšky majiteľov reštituovaných
domov sa odsúvajú na neurčito. Vláda oznámila, že nájomné
sa v týchto domoch bude naďalej regulovať
. Regulované nájomné

Aj napriek miernemu uvoľneniu (regulované nájomné od roku
2012 majú platiť iba ľudia, ktorí nevlastnia podobný byt alebo nehnuteľnosť, do
konca decembra sa zaregistrujú na ministerstve výstavby a neuzavrú inú dohodu s
prenajímateľom bytu) ostáva regulácia nájomného v neutešenom stave.

Cenová deregulácia tak tento relikt z čias minulých
stále obchádza. Dôsledkom je plytvanie, a obmedzenie schopnosti určiť,
čoho je veľa a čoho málo. Sme tiež svedkami zvláštneho stavu, keď legitímny
vlastník nemôže voľne narábať so svojim majetkom.

Politici potrebu regulovaného nájomného odôvodňujú tým, že
bývanie je vďaka nemu pre nájomníkov dostupnejšie. Ako však upozorňuje aj Dan Šťastný, tento
cieľ však reguláciou nemožno naplniť.

Ak je cena za bývanie nižšia ako trhová cena v prípade
plošnej regulácie nájomného, odrazí sa v správaní oboch strán trhu.
Nájomcovia si budú chcieť prenajímať väčšie byty, a vlastníci budú mať
naopak nižšiu motiváciu vzdávať sa svojich bytov v prospech nájomcov (z
dôvodu nízkej rentability). Vzniká tak dojem nedostatku nájomných bytov, ktorý
však nemá nič spoločne s fyzickým nedostatkom bytov. Je dôsledkom nesúladu
medzi ponukou a dopytom, ktorý spôsobuje samotná regulácia.

Ak je cena za nájomné regulovaná selektívne (niektoré byty
sa prenajímajú za trhové ceny a iné za regulované), dopad je trochu
miernejší, aj keď stále negatívny. Za to, že sa niektorým nájomníkom podarí
bývať za nižšie nájmy, zaplatia ostatní nájmami vyššími. Do tejto skupiny
„znevýhodnených“ patria často práve tí, ktorým ma regulácia pomôcť: napríklad
mladé rodiny s deťmi. Inými slovami: tí, ktorí bývajú v bytoch
s regulovaným nájmom, spôsobujú, že pre potenciálnych nájomníkov sa
bývanie stáva menej dostupným. A teda docieli sa presný opak toho, čo sa
reguláciou zamýšľa.

Ako povedal
švédsky ekonóm Assar Lindbeck
(inak socialista): „V mnohých prípadoch sa regulácia nájomného javí byť
najefektívnejšou známou technikou ako zničiť mesto – okrem bombardovania.“

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards