Vlády spôsobili finančnú krízu, nenechajme ich, nech ju ešte prehĺbia

Tridsaťosem európskych think-tankov vydalo spoločné
vyhlásenie ohľadom globálnej finančnej krízy. Zo slovenských organizácií sa pod
vyhlásenie podpísali INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz,
Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika a Nadácia F.A. Hayeka. Vlády spôsobili finančnú krízu, nenechajme ich, nech ju ešte prehĺbia

Vlády
a centrálne banky spôsobili finančnú krízu, nenechajme ich, nech ju ešte
prehĺbia

Zástupcovia európskych
think-tankov zverejnili nasledovné hodnotenie a odporúčania týkajúce sa
globálnej finančnej krízy.

Základnými príčinami globálnej finančnej krízy sú vládne
regulácie a iné centrálne zásahy a neúmerná monetárna expanzia
v poslednom desaťročí. V podstatnej miere sú za to  zodpovedné vládne inštitúcie (ako napríklad
Fannie Mae a Freddie Mac, od ktorých vlády vyžadovali, aby požičiavali peniaze
nemajetným dlžníkom) a centrálne banky. Bublina cien aktív, ktorú spôsobila
nadmerná monetárna expanzia, teraz praskla, v dôsledku čoho sa banky
a iné finančné inštitúcie, ktoré týmito mylne nadhodnotenými aktívami kryli
svoje krátkodobé záväzky, dostali do problémov s plnením svojich záväzkov.

Preto sme presvedčení, že vlády by v snahe
o riešenie finančnej krízy mali rešpektovať minimálne nasledovné:   

1. Vlády by sa mali vyhýbať zbrklým reakciám v podobe
regulácií, ktoré bránia fungovaniu trhových procesov. Pokusy zasahovať do trhov
– ako napríklad zákaz predaja finančných akcií nakrátko – podkopávajú trhové
procesy, ktorý by inak viedli k presnejšiemu oceneniu aktív.

2. Vlády by nemali zachraňovať vybrané podniky. Cenu za
záchranu krachujúcich podnikov zaplatia všetci ostatní a to
prostredníctvom daní, rýchlejšieho rastu cien alebo chybnej alokácie kapitálu.

3. Vlády by mali čo najskôr znížiť dane. Toto je efektívna
cesta k vytváraniu likvidity a pôsobí aj proti recesným tlakom.

Slobodný trh, ktorého esenciou sú vlastnícke práva
a vláda zákona, je jediným systémom, ktorý preukázal schopnosť umožniť
udržateľný ekonomický vývoj a rešpekt k slobode a dôstojnosti
človeka.

Podpísaní,

Lithuanian Free Market Institute, Lithuania
Institute for Global Economic Growth, USA
Institute for Fee Enterprise (IUF), Germany
Institute for Market Economics, Bulgaria
Nadácia F. A. Hayeka, Slovakia
New Economic School, Georgia
Liberalny Institute, Czech Republic
Hayek Institute, Austria
Adam Smith Research Centre, Poland
European Center for Economic Growth, Bruxelles and Vienna
INESS – Inštitút ekonomických a
spoločenských analýz, Slovakia
Institute for Research on Economic and Fiscal Issues (IREF), France
Contribuables Associes, France
Instituto Bruno Leoni, Italy
Project Lodz, Poland
Association for Liberal Thinking, Turkey
CATO Institute, USA
Mises Scientific Research Centre, Belarus
Estonian Free Society Institute, Estonia
Institute for Economic Studies, France
The TaxPayer’s Alliance, UK
Ludwig von Mises Institute, Poland
Competitive Enterprise Institute, USA
Ioan Barbus Foundation for Freedom, Tradition and Capitalism, Romania
Liberales Institut, Switzerland
Institut Constant de Rebecque, Switzerland
European Taxpayers Association
Association pour la Liberte Ecomique et le Progres Social, France
Paneuropabewegung, Austria
Liberte Cherie, France
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika,
Slovakia
European Policy Network, UK
Globalization Institute, Poland
OHRID Institute, Macedonia
Israel Center for Social and Economic Progress, Israel
Progressive Vision, UK
Public Association for Assistance to the Free Economy, Azerbaijan
Hayek Foundation Moscow, Russia

www.rbeurope.org

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards