Prednáška Cena štátu

Prednášku pre 50 študentov 3. ročníka Ekonomickej univerzity
v Bratislave predniesol Radovan Ďurana dňa 14.10.2008. Obsahom prednášky
bolo uvedenie do problematiky verejných financií a zoznámenie sa so
vzdelávacím portálom www.cenastatu.sk. Prednáška Cena štátu

Projekt sa uskutočňuje s finančnou podporou CEE Trustu (www.ceetrust.org).

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards