Cestovanie zadarmo

Aj
takéto nástroje vyťahujú v boji proti kríze politici na regionálnej úrovni
.
Nezamestnaní, ktorí prišli o zamestnanie od začiatku decembra, budú môcť
zadarmo využívať prímestskú dopravu v Banskobystrickom kraji a má im
to údajne zjednodušiť hľadanie nového zamestnania. Cestovanie zadarmo

Aj keď kompetentní tvrdia, že opatrenie nebude stáť navyše ani korunu,
o tom, že niečo ako obed zadarmo neexistuje hádam netreba nikoho
presviedčať. Samospráva už teraz dopravcom prepláca straty za výkony vo
verejnom záujme, a aj prázdne autobusy doteraz stáli daňových poplatníkov
Banskobystrického samosprávneho kraja 10 miliónov eur ročne.

Je dobré, že sa o problémy svojich občanov začínajú zaujímať aj
samosprávy a obce, ktoré sú k nim najbližšie.. Cestovanie zadarmo však
proti rastúcej nezamestnanosti určite nepomôže. Problémom totiž nie je mobilita
uchádzačov o prácu, ale to, že klesá počet pracovných miest. Ľudia môžu
cestovať koľko chcú, ale prácu si nenájdu, ak jej jednoducho nebude dostatok.
Namiesto tohto nesystémového kroku pritom majú predstavitelia kraja
a miest naporúdzi riešenie, ktoré by určite prospelo viac – znížiť náklady
podnikateľom. Je zrejmé, že z regionálnej úrovne tlak
na znižovanie odvodov, také potrebné hlavne v časoch krízy
, nepríde.
Môžu však napríklad obmedziť administratívne bariéry či znižovať lokálne dane.
Takto sa podnikateľom môžu uvoľniť prostriedky, ktoré môžu použiť na zachovanie
pracovných miest, alebo vytváranie nových, či na potrebné investície alebo na
samotné zachovanie existencie.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards