Turizmus v EÚ a na Slovensku v roku 2008

V roku 2008 došlo po prvýkrát od roku 2003
k miernemu poklesu v štatistikách počtu strávených nocí
v hoteloch a ubytovacích zariadeniach v krajinách EÚ (-0,5%
oproti predchádzajúcemu roku). Čo je ale na tomto zdanlivo očakávanom a nudnom
čísle zaujímavé je to, že podľa
správy Eurostatu
v tomto ukazovateli vykazovalo najvýznamnejší pozitívny
rast Slovensko. Turizmus v EÚ a na Slovensku v roku 2008

Údaje sa pohybovali od 4,8% poklesu na Cypre až po 7,7% rast na Slovensku.

Správa uvádza to, čo sa dalo očakávať – začiatkom roka sa počet nocí v celej EÚ medziročne zvýšil (január až apríl rast 1,6%), a neskôr, s nástupom hospodárskej krízy, došlo ku kontrakcii (máj až august pokles -0,5%, september až december -3,2%). Najväčší podiel na poklese mali zahraniční návštevníci.

Ubytovacie zariadenia sa podľa autorov správy zdajú byť krízou zasiahnuté viac ako ostatné odvetvia turistického ruchu. V roku 2008 napríklad počet výletov (vycestovaní) Európanov vzrástol o 7,1%

Percentuálna zmena v počte nocí strávených v hoteloch a ubytovacích zariadeniach medzi rokmi 2008 a 2007

Zdroj: Eurostat, Tourism Statistics

Je tiež určite zaujímavé, že na Slovensku sme pozorovali najvyšší nárast podielu domácich turistov na strávených nociach v celej EÚ, ak nerátame maličké Lichtenštajnsko:

Percentuálna zmena v počte nocí strávených v hoteloch a ubytovacích zariadeniach medzi rokmi 2008 a 2007

Zdroj: Eurostat, Tourism Statistics

Ak sa pozrieme na EÚ, naozaj nie je veľa dôvodov na radosť:

Percentuálna zmena v počte nocí strávených v hoteloch a ubytovacích zariadeniach medzi rokmi 2008 a 2007

Zdroj: Eurostat, Tourism Statistics

Vo včerajšej relácii STV Večer na tému... hovoril generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu na ministerstve hospodárstva pán Gabriel Kuliffay o tom, že na ministerstve sa stále usilujú o pomoc slovenskému cestovnému ruchu zavedením tzv. rekreačných poukážok. Ako vidíme z druhého grafu, trend na Slovensku je priaznivý a hovorí v neprospech zavedenia poukážok. Ani porovnanie počtu strávených nocí prepočítaných na obyvateľa s krajinou, ktorá rekreačné poukážky už má, nedávajú veľa dôvodov na ich zavedenie. V Maďarsku tento ukazovateľ v roku 2008 predstavoval 1,64, u nás 1,43, rozdiel teda nedosahuje ani 15%.

My sme náš názor na rekreačné poukážky prezentovali už dávnejšie. Je to nesystémové opatrenie, pomocou ktorého sa občania a ostatné firmy budú skladať na podporu súkromného podnikania v cestovnom ruchu. Aj v súvislosti s nepriaznivým vývojom zobrazeným na poslednom grafe možno očakávať, že ubytovacie kapacity na Slovensku nebudú v blízkej budúcnosti prežívať radostné časy. Ako možno pomôcť slovenskému cestovnému ruchu globálne som prezentoval na konferencii Potenciál priemyslu turizmu Slovenska a podmienky štartu jeho rozvoja, moja anotačná prezentácia je dostupná tu.
INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards