Podpora štátnym lesníkom

Po
prvom avíze o štátnej návratnej podpore
štátnym Lesom SR i neštátnym
lesníckym subjektom vo výške 100 miliónov eur sa napokon vláda
rozhodla inak
a podporovať bude len štátne Lesy SR. Podpora štátnym lesníkom

Pôžička má fungovať ako zdroj prostriedkov na preklenutie
krízy a po rekonvalescencii hospodárstva a trhu s drevom ju majú Lesy SR počas
10 rokov splácať. Podpora vybraným podnikom za peniaze všetkých ostatných (dokonca
aj z toho istého odvetvia) iste nie je systémovým riešením v boji proti
dopadom krízy.

Vláda sa však kvôli neochote šetriť vo výdavkoch stále bráni
plošnej pomoci celému hospodárstvu formou znižovania odvodov a daní, preto
bude čoraz častejšie čeliť nastrčeným rukám firiem, ktoré budú žiadať
o pomoc. Štát môže dotovať činnosti, ktoré ukladá Lesom SR zo zákona,
ale nemal by dotovať komerčnú činnosť, pretože tým vytvára nekalú
konkurenciu ostatným podnikom na tomto trhu.

Premiér na jednej strane hovorí, že vláda nemá prostriedky
na vykrytie výpadku pri prípadnom znížení spotrebných daní, čo by pomohlo
celému hospodárstvu, na druhej strane našiel 2 miliardy na podporu štátneho
podniku.

Tu si
môžete prečítať
viac o Lesoch SR (je to Výročná správa za rok 2007, správa
za minulý rok ešte nie je k dispozícii). Zopár zaujímavostí:

- priemerný počet zamestnancov bol 4613
- z nich má viac ako 1133 vysokoškolské vzdelanie
- v roku 2007 predstavovali mesačné mzdové náklady na 1 zamestnanca Lesov SR
36 360 Sk (tu sa
dozviete
, že napríklad v rezorte školstva boli mesačne mzdové náklady
26 371 Sk a v rezorte zdravotníctva 28 804 Sk)

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards