Liberty Forum 2009

Na konci apríla sa v Los Angeles uskutočnilo
Liberty Forum, ktoré sme dávali do pozornosti aj na našej stránke. Na stretnutí
zástupcov protrhových think tankov z celého sveta sme nechýbali ani my. Liberty Forum 2009

Organizátori šikovne spojili účasť predstaviteľov viacerých
krajín s ďalším podujatím, ktoré Liberty Forum predchádzalo, a tak
mal Richard Ďurana, ktorý zastupoval INESS, možnosť zúčastniť sa aj na The
Heritage Foundation 32nd Annual Resource Bank Meeting
.

Na toto veľké podujatie, ktoré sa uskutočnilo v dňoch
23-24 apríla, bolo zvedavých takmer 700 predstaviteľov ako think tankov, tak aj
univerzít, politikov i donorov The Heritage Foundation. Podtitul celého
podujatia bol „Zastavenie ľavicového prílivu – znovunastolenie slobody,
príležitostí a prosperity.“ Prednášajúci sa v jednotlivých paneloch
venovali širokému záberu tém – od fundraisingu cez využitie inovatívnych médií
až po zdravotnícke systémy, environmentálne témy, energetické zabezpečenie
a výzvy, ktoré stoja pred zástancami slobody a slobodného obchodu. Zo
známych mien, ktoré na podujatí vystúpili s prednáškou, možno spomenúť
napríklad bývalého mexického prezidenta Vincenta Foxa či (minimálne
v Amerike veľmi) známeho komentátora The Wall Street Journal Johna Funda.

Po Resource Bank Meeting sa v tom istom hoteli (Hyatt
Regency Century Plaza –mimochodom napríklad prezident Ronald Reagan v ňom
trávil toľko času, že tento hotel nazývali aj Western White House) konalo
v dňoch 24-26 apríla aj Liberty
Forum
, ktoré organizoval Atlas Economic Research Foundation a na
ktorom sa zúčastnilo približne 300 zástupcov think tankov z celého sveta.

Podujatie prebiehalo podobne ako predchádzajúce podujatie vo
forme paralelných panelových sekcií. Témy boli rôzne – počnúc technických
nástrojov pre predstaviteľov think-tankov (fundraising, sociálne siete na
internete, nové techniky a médiá na internete, viral video a pod.),
cez ohrozenie slobodného obchodu a mieru v súčasnej hospodárskej
klíme, finančnú krízu a „útok na peniaze“, až po zavádzanie
a predpisovanie nových liekov na trh ako alternatívu voči schvaľovaniu
liečiv vládnymi agentúrami.

Súčasťou tohto podujatia bolo oficiálne ohlásenie výsledkov
vypísaných grantových schém. Udeľovali sa ocenenia Sir
Antony Memorial Awards
, v rámci ktorej boli ocenené publikácie
s významným prínosom pre chápanie princípov slobodnej spoločnosti zo strany
širokej verejnosti. Jedným z najdôležitejších bodov celého podujatia bolo
ohlásenie think tankov, ktoré v roku 2009 získali Fisher Venture Grants,
udeľované na tri roky v celkovej výške 100 000 USD (na našej stránke sme
už o tom písali tu
, a tu je tlačová
správa
Atlasu). Ocenenie a grant prevzal z rúk prezidenta Atlas
Economic Research Foundation Alexa Chafuena Richard Ďurana. Súčasťou slávnostného
ceremoniálu boli aj prednášky Jorge Quirogu, bývalého reformného bolívijského
prezidenta a Michaela Reagana, známeho amerického komentátora
a autora kníh a syna prezidenta Ronalda Reagana.

Zľava: Alex Chafuen (prezident, Atlas), Richard Ďurana
(INESS), Yiqiao Xu (Atlas)

Zástupcovia think tankov, ktorí v tomto roku získali
Fisher Venture Grant. Zľava: Alex Chafuen (Atlas), Martin Ågerup (Center for
Political Studies, Dánsko), Richard Ďurana (INESS), (Jason Hannasch, Show Me
Institute, USA), Robin Situola, Prosperity Foundation, Nepal)

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards