Vplyv svetovej hospodárskej krízy na slovenskú ekonomiku

Na XIII. Klubovom stretnutí, ktoré dňa 17.6. 2009 organizoval
Zväz elektrotechnického priemyslu spolu SR spolu s Úniou dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR, vystúpil s prednáškou na tému Pokles bohatstva
ako kľúčový bod súčasnej krízy – implikácie pre Slovensko Juraj Karpiš z INESS.

Vplyv svetovej hospodárskej krízy na slovenskú ekonomiku

V publiku bolo 35 členov združení
predstavenstvo Zväzu elektrotechnického priemyslu SR. Prezentáciu Juraja Karpiša a následnú asi hodinovú diskusiu s členmi klubu v priamom prenose
vysielala televízia ScientificTV.com.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards