2% pre mimovládky zrejme ostanú

Boj tretieho sektora s vládou
o zachovanie asignácie 2% z dane z príjmu končí. Zatiaľ všetko
nasvedčuje tomu, že dôvod na radosť majú mimovládky.

2% pre mimovládky zrejme ostanú

Zdôvodnenie
ministra Počiatka je následovné
:
"Nemám dostatok energie na to
bojovať tu s iracionálnymi názormi práve zo strany neziskových organizácií a
pravdepodobne vydám pokyn, aby sme v tejto agende vôbec nepokračovali."

Do diskusie o 2% sme sa zapojili aj my (novinárov sme samozrejme
upozorňovali na to, že aj INESS je mimovládka a sme teda v konflikte
záujmov).

V tejto súvislosti by nás zaujímalo, ktoré
z našich argumentov boli iracionálne. Podľa ministerského návrhu malo
dôjsť k postupnému znižovaniu miery asignácie právnických osôb na 0% bez toho,
aby umožňoval zahrnúť poukázané dary do daňového základu. Naše vyjadrenia na túto
tému si môžete pozrieť alebo vypočuť tu,
tu
alebo tu.

V stručnosti:

1. zrušenie 2% asignácie pre právnické osoby predstavuje de facto zvýšenie daňového zaťaženia,
pretože zužuje objem peňazí, s ktorými môže manipulovať súkromný sektor
a zvyšuje sa objem štátom kontrolovaných prostriedkov.

2. právnické osoby si za 2% nakupujú sociálne
a charitatívne služby, pričom častokrát efektívnejšie ako štát, a to
z toho dôvodu, že časť prostriedkov sa zbytočne nerozplynie v sieti
štátnej administratívy a korupcie.

3. po zrušení 2% asignácie by náš daňový systém ako
jediný v EÚ nemotivoval k darovaniu prostriedkov na verejnoprospešné
účely
.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards