4 grafy

Council
on Foreign Relation prišiel s multimediálnym
sprievodcom krízou a jej dopadov na svetovú ekonomiku
. Ak si kliknete
na kapitolu III nájdete aj štyri interaktívne grafy v štýle Gapminder:
súvahy amerických domácností,
finančné zlyhania, medzinárodné nerovnováhy
zmeny v ekonomickej
výkonnosti
.

4 grafy

Pre európsky bankový
systém a euro je nepríjemný najmä graf finančných zlyhaní, ktorý
zobrazuje vývoj veľkosti aktív, vlastného kapitálu a trhovej kapitalizácie
najväčších bánk a finančných inštitúcií od roku 2000. Z hľadiska
aktív 4 najväčšie banky (planétky, ktoré sú v marci 2009 úplne vpravo)
s veľmi nízkym podielom vlastného kapitálu (sú bližšie k osi X ako
všetky ostatné s výnimkou Fannie Mae a Freddie Mac) sú výlučne
európske inštitúcie. Ak straty vyplývajúce z krízy čo i len jedného
z týchto golemov položia, Eurozóna bude mať ozajstný problém. Tieto banky
sú totiž príliš veľké na to, aby boli zachránené. Aktíva napríklad Deutsche
Bank dosahujú hodnotu takmer celého nemeckého hrubého domáceho produktu za rok
2008 (2,2 bilióna vs. 2,5 bilióna €).

Via: Felix
Salmon

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards