ECB zaplavila eurozónu lacnými peniazmi

Európska
centrálna banka (ECB) pustila do európskeho bankového systému koncom júna

prekvapivo masívny objem likvidity v snahe podporiť pozíciu európskych bánk
a uľahčiť im poskytovanie úverov firmám  a obyvateľstvu. Iba za 1% úrok si na dobu
jedného roka od ECB požičalo až 1100 bánk celkový objem 442 miliárd €, čo
predstavuje približne 5% HDP eurozóny.

ECB zaplavila eurozónu lacnými peniazmi

Podľa  prezidenta ECB Jean-Claude Tricheta „vďaka
tomuto programu môžu (banky) vyriešiť nesúlad medzi investičnou
a financujúcou stranou ich súvahy... To ich preto bude viesť
k poskytnutiu väčšieho objemu úverov ako by tomu bolo v prípade
absencie tohto programu.“ 

 Problémom však
je, že mnohé európske banky nemajú iba problém s likviditou, ale bojujú s hrozbou
insolvencie. Obrovské straty hodnoty ich aktív požrali veľkú časť ich vlastného
imania, čo sa pretavilo do extrémne
nízkych podielov vlastného kapitálu
a vysokej zraniteľnosti celého
systému. Ročná, akokoľvek lacná pôžička z ECB podstatu problému teda nerieši,
akurát odďaľuje nutnosť jeho konfrontácie. Peniaze od ECB poskytujú bankám
dočasnú ochranu pred okamžitými problémami s likviditou. Je preto málo
pravdepodobné, že sa banky tohto dáždnika dobrovoľne zbavia masívnou expanziou
úverov podnikom alebo domácnostiam. Stimul preto zostane z väčšej časti
zaparkovaný v bankovom systéme. Asi zatiaľ najviditeľnejším efektom tejto
obrovskej finančnej injekcie  je
negatívny úrok, ktorý vám banka momentálne ponúkne ako odmenu za krátkodobé uloženie
väčšieho objemu vašich eurových úspor na jej účte.

 Trichet vo svojom
pondelkovom prejave popisuje
aj ostatné kroky centrálnej banky a rozdiely
medzi Eurozónou a USA, na základe ktorých obhajuje špecifickú monetárnu
politiku ECB.  Kým V Eurozóne
financujú banky až 70% potrieb externých zdrojov nefinančného sektora,
v USA podniky v omnoho väčšej miere využívajú na svoje financovanie
kapitálový trh, ktorý pokrýva až 80% ich potrieb externého financovania. To je
hlavný dôvod, prečo sa aktivita ECB zameriava hlavne na podporu bankového
sektora.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards