Sociálne podniky – teória a prax

Napriek momentálne
rozšíreným pochybnostiam
o užitočnosti ekonómie v reálnom živote,
ekonómovia môžu ľuďom ušetriť veľa peňazí. Samozrejme za predpokladu, že ich
politici budú brať vážne. Vďaka lepšiemu chápaniu ľuských interakcií môžeme pri
jednoduchých scenároch robiť veľmi presné predpovede ohľadom budúceho správania
sa ekonomických aktérov a to bez akejkoľvek potreby vykonania nákladného
experimentu
.

Sociálne podniky – teória a prax

Aká je teoretická predpoveď, berúc na zreteľ terajší stavu
ekonomického poznania, v prípade Sociálnych podnikov? Ľudia budú robiť to,
za čo dostávajú peniaze. Ak zamestnancov neplatíte na základe toho, akú hodnotu
vyprodukovali pre zákazníka, ale peniaze im dávate len za to, že existujú,
reálne hodnoty produkovať nebudú a takéto pracovné miesta zaniknú
okamžite, ako ich prestanete dotovať.

A ako prebieha nami financovaný experiment? To ukazuje podarený
road trip Kataríny Ragáčovej po Sociálnych podnikoch Slovenska:

„V Klenovci, kde má Gemerský sociálny podnik vyrábať drevené hračky, či
koberce a pokrývky z ovčej vlny, sme zastihli len troch administratívnych
zamestnancov. Riaditeľ Milan Stieranka sa ani po telefonickom oznámení, že
prišli novinári, neunúva prísť.

Situáciu zachraňuje vedúci preškoľovacieho strediska: zamestnanci pracujú
doma, niekoľkí sú na zahraničnej dovolenke, informuje.

Obrat zo svojej činnosti zatiaľ veľký nemajú. Z toho, čo vidíme, sa nedá
čakať, že si na seba zarobia inak ako nenávratnými dotáciami od štátu a
eurofondov. Niekoľko drevených hračiek ešte nemá cenu a dajú sa kúpiť len na
objednávku, ktorú však ešte nedostali. Istú tržbu im môžu robiť bavlnené
výrobky, štiepkovač a stavební robotníci z Tisovca. Tí sa vraj majú na
výpadovke z Klenovca zaoberať kopáčskymi prácami. Obehneme celý Klenovec a
všetky výpadovky, na kopáčov nenarazíme.“

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards