Podobnosti

Porovnanie
vývoja amerického akciového trhu (index
S&P
očistený o pokles dolára jeho vyjadrením
v eurách) s  vývojom japonského
kapitálového trhu (index
Nikkei 225
)  v predchádzajúcich
rokoch.

Podobnosti

Spodná časová os sa týka
japonskej krivky a zvislá os je v %, kde 100% = maximum v danom období

Zdroj: Mahalanobis

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards