Environmentálne mýty

Mnoho
európskych politikov, ale napríklad aj americký prezident Obama, volajú po
štátnej podpore tzv. zelenej energie, nielen ako cesty k zlepšovaniu
životného prostredia ale aj ako cesty k vytváraniu nových pracovných
miest, tzv. „green jobs“. Táto politika je tiež vraj vhodnou reakciou na súčasnú
hospodársku krízu. Prof. Calzada z Univerzity kráľa Juana Carlosa
v Madride tento prístup vyvracia nielen teoreticky, ale aj empiricky na
prípadovej štúdii Španielska.

Environmentálne mýty

Práve Španielsko je krajinou, ktorá vynakladá v celej
Európe ďaleko najviac peňazí určených na podporu výroby  environmentálne priateľskej energie (od roku
2000 ide o viac ako 28,7 miliardy Eur, čo je skoro 1 bilión korún). Prezident
Obama ho dáva ako príklad cesty k zelenej energii spojenej
s vytváraním pracovných miest.

V marci vypracoval prof. Calzada so svojim tímom štúdiu,
ktorá to vyvracia a ktorej sa dostalo v Spojených štátoch amerických významného
mediálneho priestoru
.

Štúdia nerozporuje zelenú energiu ako takú, píše sa
v nej však, že je stále drahá a jej produkcia nie je pre ekonomiku
prínosom, ale stratou . Cena za zlepšovanie životného prostredia v Španielsku
je 2,2 stratených pracovných miest na jedno vytvorené v boji za lepšie
životné prostredie.

V septembri prof. Calzada vypovedal
pred Komisiou pre energetickú nezávislosť a globálne otepľovanie amerického
Kongresu
. Tu je krátky sumár o dopadoch podpory obnoviteľných zdrojoch
energie:

- na každé jedno „zelené“ pracovné miesto financované
španielskymi daňovníkmi zaniklo 2,2 pracovných miest v inej časti hospodárstva
ako náklad obetovanej príležitosti (zapojený kapitál, ktorý by bol bez dotačnej
schémy použitý v inej časti ekonomiky, by vytvoril viac pracovných miest)

- iba 1 z 10 zelených pracovných miest spadá do obsluhy
a údržby už inštalovaných elektrární, to jest trvalo udržateľných
pracovných miest, väčšina zo zvyšku pracovných miest sú udržateľné len pri
vysokých nákladoch spojených s pokračovaním vysokých dotácií
a inštalovaním nových a nových elektrární

- od roku 2000 Španielsko na každý jeden „green job“ vynaložilo 571,138 Eur (17,2 milióna korún!)

- tieto programy mali za následok zánik 110 500
pracovných miest

- každá inštalovaná „zelená“ megawatthodina zničila
priemerne 5,39 pracovných miest v iných odvetviach hospodárstva,
v prípade fotovoltaickej (solárnej) energie dokonca 8,99 pracovných miest

Spôsob, akým španielski politici zdroje obnoviteľnej energie
podporovali, sa odvíja od tarifného cenového systému. V tejto schéme
distribútori elektrickej energie platili producentom obnoviteľnej energie
regulovanú cenu,  ktorá bolo o viac
než 100% vyššia ako je trhová cena v prípade veternej energie,
v prípade solárnej dokonca o viac než 500%.

Tento prístup ohrozuje tradičných producentov energie, ktorí
doplácajú na tento tarifný systém, napríklad aj v prístupe k úverom. Od
roku 2000 nové úvery dostávali skoro výlučne producenti obnoviteľnej energie,
a to vďaka dotáciám. Program podpory obnoviteľnej energie samozrejme tlačí
 hore ceny za elektrickú energiu, čo sa
tiež musí niekde odraziť. Napríklad výrobca ocele Acerinox presunul kvôli
vysokým cenám energie svoju výrobu zo Španielska do Kentucky v Amerike.

Tak ako aj v prípade šrotovného či iných dotačných
schém, problém podpory obnoviteľnej energie tkvie v tom, že na to, aby sa
mohlo podporiť vytváranie „zelených“ pracovných miest, sa musia použiť
prostriedky, ktoré sa získajú v iných odvetviach hospodárstva. Jediní, kto
z týchto schém profitujú, sú korporátne záujmové skupiny, ktoré dostávajú
za svoju módnu, ale neefektívnu energiu kráľovské sumy.

Celú metodológiu analýzy a detailné výsledky
nájdete na tomto
linku
.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards