Cena štátu v Poprade

S princípmi
fungovania verejných financií oboznámil Juraj Karpiš z INESS dňa 9.11.2009
vo dvoch prednáškach asi 200 študentov Spojenej školy – Gymnázia Dominika
Tatarku v Poprade.

Cena štátu v Poprade

Projekt
sa uskutočňuje s finančnou podporou Nadácie
na podporu občianskej spoločnosti v strednej a východnej Európe
.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards