Demokracia a lá EÚ

500 miliónov obyvateľov Európskej únie má nového
Európskeho prezidenta
. Účasť vo voľbách bola – 27 ľudí.  Pre porovnanie: v Českej republike, kde
nemajú priamu voľbu prezidenta, volilo v minulom roku prezidenta 279 prítomných
poslancov a senátorov
. U nás sa na aprílových voľbách prezidenta v druhom kole
zúčastnilo 2,24 milióna
voličov
.

Demokracia a lá EÚ

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards