Cena štátu v Piešťanoch

Richard Ďurana z INESS predstavil dňa 26.11.2009 asi 40 študentom Gymnázia
P. Coubertina v Piešťanoch projekt Cena štátu a vysvetlil im základné
finančné vzťahy medzi občanom a štátom.

Cena štátu v Piešťanoch

Projekt sa uskutočňuje s finančnou podporou Nadácie na podporu občianskej spoločnosti v
strednej a východnej Európe
.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards