Slovensko a Slovinsko

Slovinský
premiér upozorňuje na nevyhnutnosť spružnenia trhu práce
. Kríza mala na
nezamestnanosť v tejto malej otvorenej krajine významný dopad:
nezamestnanosť medziročne stúpla o 46%.

Slovensko a Slovinsko

Nižšie je tabuľka, ktorá uvádza
nárast nezamestnanosti medzi decembrom 2008 a novembrom 2009 (novšie dáta
Eurostat ešte nemá k dispozícii, niektoré krajiny neuvádzajú čísla ani za
november, preto ich v tabuľke nenájdete).Z tabuľky vyplýva, že veľké
ekonomiky zatiaľ „ustáli“ hospodárske spomalenie lepšie v porovnaní
s malými otvorenými ekonomikami. Výnimkou sú USA a Španielsko, kde
hypotekárna/finančná/hospodárska kríza vypukla a vyzúrila sa najviac (v
prípade USA) a spľasla veľká bublina v nehnuteľnostiach (na
finančnú krízu úzko prepojené Španielsko
).

Vidíme, že Slovinsko dosahuje
mieru nezamestnanosti na úrovni 6,8%. A tamojší premiér už uvažuje
o reforme trhu práce. Na Slovensku, kde máme nezamestnanosť takmer dvakrát
vyššiu ako v Slovinsku, podobný prístup bohužiaľ očakávať nemožno.

Zdroj dát: Eurostat, tabuľka
INESS

Poznámka: rozdiel medzi
číslami Eurostatu a agentúrnou informáciou môže vyplývať z rozdielnej
metodiky sledovania nezamestnanosti. Eurostat vykazuje mieru nezamestnanosti
ako podiel na celkovej pracovnej sile podľa metodiky Medzinárodnej organizácie
práce (ILO). Pracovná sila je pritom súčet zamestnaných a nezamestnaných.
Nezamestnaní sú ľudia vo veku 15-74 rokov, ktorí: sú počas týždňa prieskumu bez
práce, sú schopní nastúpiť do práce do dvoch týždňov, a počas uplynulých 4
týždňov aktívne prácu zháňali alebo už našli prácu, kde začnú pracovať do 3
mesiacov.

vybrali.sme.sk facebook del.icio.us digg linkuj twitter

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards