Dá sa vystúpiť z EÚ a EMU?

Podľa nedávnej právnej
štúdie  Európskej centrálnej banky  od právneho poradcu ECB Phoebus Athanassiou

áno.

Dá sa vystúpiť z EÚ a EMU?

„ ..Článok 50 Lisabonskej zmluvy explicitne
stanovuje podmienky dobrovoľného vystúpenia členského štátu z EÚ.  Výstupná klauzula špecifikuje, že členský
štát, ktorý chce vystúpiť z EÚ musí o svojom zámere informovať
Európsku radu, rada musí vytvoriť pravidlá, na základe ktorých bude
s týmto členským štátom vyjednaná dohoda o vystúpení a po
schválení Európskym parlamentom a Európska rada kvalifikovanou väčšinou túto
zmluvu za EÚ uzavrie. Vystupujúci štát prestane byť viazaný dohodami buď
dátumom dohodnutým vo výstupnej zmluve alebo v prípade neúspechu
v jej uzatváraní dva roky po notifikácii o úmysle vystúpiť. Bývalý
členský štát, ktorý sa snaží opätovne vstúpiť do EÚ bude musieť prejsť
rovnakými prístupovými procedúrami ako hociktorá iná kandidátska krajina.“

V abstrakte sa ešte
dozvieme, že :

„...členstvo členského štátu v eurozóne by
inštitucionálne neprežilo prerušenie jeho členstva v EÚ, i keď to
isté by nemuselo platiť pre používanie eura bývalým členským štátom.“

Vystúpenie
z eurozóny sa spomína najmä v súvislosti s Gréckom,
i keď takýto krok sa zdá byť veľmi málo pravdepodobný, keďže sa len ťažko
hľadajú výhody, aké by z toho pre zadlžené Grécko z toho
plynuli.  Eurostat zverejnil  správu
komisie, ktorú koncom roka 2009 do Grécka poslal ECOFIN aby tam preskúmala
účtovné a štatistické postupy tejto krajiny
, ktorej makro údaje
zahaľuje hustá hmla machinácií a neistoty (spomeňme napríklad započítavanie
prostitúcie a pašovania do HDP v snahe znížiť pomer deficitu
verejných financií v minulosti).  Návštevy a zvýšený tlak zo strany EÚ
pravdepodobne nepomáhajú a v závere správy sa môžeme dočítať, že

„... ani pokrok v kompilácii fiškálnych
štatistík a intenzívny dohľad zo strany Eurostatu od roku 2004 nestačili
na to, aby sa kvalita Grécky fiškálnych dát dostala na úroveň ostatných
členských krajín EÚ. Napriek tomu, že existujúci rámec fiškálnych štatistík na
úrovni EÚ funguje uspokojujúco a umožňuje štatistické a metodologické
zlepšenia, nemôže predísť úmyselnému skresľovaniu reportovaných dát.

....

Čo sa týka vládneho deficitu a údajov
o Gréckom štátnom dlhu, v súčasnosti vzhľadom na veľkosť
a podstatu popísaných revízií dát, nespoľahlivosť a nedostatok
dôkazov podporujúcich reportované údaje o deficite, nie je Eurostat
v pozícii potvrdiť tieto údaje, ktoré sú akceptovateľnej štatistickej
kvality. „

Inými slovami, nikto
presne nevie, aký je ozajstný deficit verejných financií Grécka.

Via: Alea

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards