Americký hospodársky cyklus 1776-1943

170
rokov amerických hospodárskych cyklov nájdete v jednom gigantickom
grafe z archívov
 St.
Louis  FEDu. Za povšimnutie
stojí vzťah klesajúcich cien (deflácie) a prosperity. Napriek tomu, čo sa nám
snaží nahovoriť súčasný eknomický mainstream, história ukazuje, že tieto dva
javy sa vôbec navzájom nevylučujú.

Americký hospodársky cyklus 1776-1943

Tu je len krátky výsek na ukážku, určite si
stiahnite celé .pdf
.


Via: The
Big Picture

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards