Grécky mačkopes

V koncom
februára a začiatkom marca som v SME
a  TA3
kritizoval Európsku menovú úniu (EMU
) za falošnú pýchu a snahu „riešiť
si vlastné problémy doma“ aj napriek tomu, že to vyvoláva nacionalistické
pohnútky,  pričom EMU na to nemá
mechanizmy, politickú podporu a zdá sa, že ani zdroje. Nevýhody tohto
prístupu popisuje
aj Allan Beatie na stránkach Financial Times v článku s názvom „Pekelný
spôsob pomoci“:

Grécky mačkopes

„...Zástupcom eurozóny sa
spôsobom, akým vyriešili Grécku krízu, podarilo dokázať takmer nemožné: niesť
náklady stigmy vyplývajúcej zo zapojenia 
MMF a zároveň premrhať väčšinu výhod vyplývajúcich z ich
prítomnosti. Táto nešťastná kombinácia vyplynula zo zaťatej snahy eurozóny
riešiť situáciu vo vlastnej réžii  napriek
zložitému  procesu rozhodovania....

...Keďže fond poskytne
časť pôžičiek, to, že Grécko bude poznačené stigmou MMF, je isté. No eurozóna
chce zjavne z dôvodov vysokej samoľúbosti poskytnúť väčšinu pôžičiek- za
vyšší úrok ako MMF- a zároveň sama určovať podmienky.  Toto rázom zriedi výhodu nižších úrokov
z fondu, zruší časť kredibility politiky fondu a zníži možnosť jeho
použitia ako politickej nepriestrelnej vesty...

...  Dokonca aj keď sa celý program pomoci naštartuje,
zostane pravdepodobne stále nejasné, kto drží v rukách kormidlo. MMF má
jasné pravidlá a nemôže peniaze rozdávať ako si eurozóna povie. No čo sa
stane, ak fond a eurozóna budú paralelne naraz poskytovať pôžičky, možno
za iných podmienok a v rámci iného rozvrhu a jeden výdavky schváli
a druhý nie? MMF už kofinancoval záchrany s bilaterálnymi donormi v minulosti,
no na rozdiel od tohto prípadu bolo vždy pomerne jasné, že fond určuje
pravidlá....Toto je pekelný spôsob pomoci.“

Allan
Beatie, FinancialTimes.com

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards