Viac liekov „zadarmo“ nevedie k lepšiemu zdraviu

V našej
publikácii „Zdravý
zisk
“ sme poukázali na negatívne efekty príliš rozsiahleho zdravotného
poistenia:

Viac liekov „zadarmo“ nevedie k lepšiemu zdraviu

Nikoho by nenapadlo zaviesť verejné
poistenie na plné hradenie spotreby potravín, a to aj napriek tomu, že
potraviny sú pre život minimálne rovnako dôležité ako zdravotná starostlivosť.
Každému je totiž jasné, kam by viedla situácia, keď by mal každý
v peňaženke kartičku poistenca, ktorá by ho oprávňovala
k neobmedzenému nákupu potravín zadarmo.

 Veľký rozsah zdravotnej
starostlivosti hradenej z poistenia tak neúmerne zvyšuje dopyt zo strany
pacientov (morálny hazard). Zároveň umožňuje lekárom ignorovať nákladovú efektivitu
poskytovanej zdravotnej starostlivosti a poskytovať nepotrebnú alebo predraženú
starostlivosť (indukovaný dopyt).

Empirické štúdie v USA ukázali, že so
zvyšovaním rozsahu zdravotného poistenia zvyšujú lekári svoje náklady a
neziskové nemocnice zvyšujú ceny a sofistikovanosť svojich služieb. Existencia
rozsiahleho zdravotného poistenia zároveň spôsobuje, že sa v zdravotníctve
prijímajú nové liečebné postupy a lieky často bez vedecky dokázaných
pozitívnych efektov a bez ohľadu na ich nákladovú efektivitu. To sa
napríklad prejavuje v zaplavovaní zdravotného trhu novými liekmi. Až 10 %
z 200 najpredávanejších liekov je každoročne nových a iba 25 %
z 200 najpredávanejších liekov v roku 1972 zostalo v tejto skupine aj
o 15 rokov neskôr
.“

Toto tvrdenie dostalo
ďalšiu (v minulosti pozri
napríklad rozsiahly RAND experiment
) empirickú ilustráciu vďaka nedávnemu
prirodzenému experimentu v USA.

Reforma amerického
systému verejného zdravotného poistenia vtedajším prezidentom Georgom Bushom
v roku 2003 rozšírila rozsah verejného zdravotného poistenia (Medicare)
a veľká skupina starých ľudí získala krytie z verejných zdrojov
na lieky na predpis. Aké sú výsledky tohto opatrenia?

Zistili sme, že zavedenie úhrad liekov na predpis z verejného zdravotného poistenia vedie
k výraznému nárastu ich spotreby
. Naše odhady ukazujú, že získanie
krytia liekov na predpis cez Medicare časť D je spojené s približne 60%
nárastom spotreby liekov na predpis tak pre bežnú populáciu starších ľudí ako
aj pre tých s horším zdravotným stavom (vzorka chronicky chorých)....

...

Čo sa týka zdravia, nenašli sme žiadne dôkazy, že úhrada liekov na predpis z verejného zdravotného poistenia viedla
k zlepšeniu zdravotného stavu,
i keď zdravotný stav bol zisťovaný
len odhadom na základe samo reportovaných funkčných ukazovateľov (problémy pri
nutných (jedenie, obliekanie, používanie toalety, hygiena, chôdza...)  a iných (nákupy, práca v domácnosti....)
denných aktivitách, pozn. prekl.) a celkového zdravotného stavu. Ak získané odhady poukazujú vôbec na nejaký
vzťah, tak získanie prístupu k liekom na predpis hradeným z verejného
poistenia viedlo k zhoršeniu zdravotného stavu.....“

Via: Overcoming
Bias

vybrali.sme.sk facebook del.icio.us digg linkuj twitter

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards