Valentovičove ''desiatky'' tvorilo sedem listov

Health Policy Institute si na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám vyžiadal od ministerstva zdravotníctva informáciu o tom, koľko listov dostal minister Valentovič na podporu zavedenia systému jednej zdravotnej poisťovne. Výsledok je najmä vzhľadom na nedávne ministrove vyjadrenia vskutku zaujímavý.

Valentovičove ''desiatky'' tvorilo sedem listov

Minister zdravotníctva Ivan
Valentovič dostal na podporu zavedenia systému jednej zdravotnej poisťovne
sedem listov, a nie desiatky, ako uviedol koncom februára. Vyplýva to z
informácie, ktorú si na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám
vyžiadal od ministerstva Health Policy Institute (HPI). Z informácie
ministerstva, ktorú HPI poskytlo agentúre SITA, vyplýva, že v období od 2.
januára do 2. marca dostal minister 1 344 listov a e-mailov. Z nich sedem
vyjadrilo podporu systému jednej zdravotnej poisťovne.

Valentovič vo februári odmietol uznať hromadnú pripomienku k
návrhu novely zákona o zdravotnom poistení, ktorú iniciovali HPI, Inštitút
ekonomických a sociálnych štúdií INESS, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
a Občianska konzervatívna strana. Ministerstvo hromadnú pripomienku nepovažuje
za relevantnú, keďže väčšina signatárov ju podporila prostredníctvom internetu
a nie vlastnoručným podpisom. Iniciátori naopak upozornili, že hromadná
pripomienka nie je petícia a k nej preto netreba predkladať vlastnoručné
podpisy. Rovnakým spôsobom podanú hromadnú pripomienku k návrhu novely
Zákonníka práce Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR uznalo a
zorganizovalo k nej rozporové konanie.

Hromadná pripomienka sa týkala nedobrovoľného poistenia
štátnych poistencov vo verejnoprávnych zdravotných poisťovniach. Minister 28.
februára povedal: "Ja dostávam denne niekoľko možno desiatok listov, kde
dokonca občania ma vyzývajú, aby som urobil koniec všetkým zdravotným poisťovniam,
aby som zaviedol systém jednej zdravotnej poisťovne." Inštitút HPI ku
konečnému počtu sedem podporných hlasov dodal: "V porovnaní so stovkami
opačných názorov, ktoré boli ministerstvu doručené, sa nám rozhodnutie
nediskutovať s verejnosťou o pripravovaných zásadných zmenách v zdravotníctve
zdá byť nepochopiteľné, neodôvodniteľné a nesprávne."

HPI je občianske združenie presadzujúce fungovanie
zdravotných systémov, ktoré podporujú zodpovednosť pacienta, poskytovateľa a
nákupcov zdravotnej starostlivosti. Zakladateľmi HPI sú bývalí spolupracovníci
exministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca, ktorí sa podieľali na jeho reforme
zdravotníctva v SR.

22. 3. 2007, SME online

Ministerstvo: HPI
zavádza, dostávame podporné listy aj od celých kolektívov

Ministerstvo zdravotníctva odmieta kritiku predstaviteľov
Health Policy Institute (HPI), podľa ktorého minister Ivan Valentovič dostal
iba sedem listov podporujúcich zavedenie iba jednej zdravotnej poisťovne.
"Verejnosť klame a zavádza práve HPI," uviedla pre agentúru SITA
hovorkyňa ministra Silvia Balázsiková. Otázky, na ktoré ministerstvo
zdravotníctva odpovedalo, boli podľa nej položené tak, aby neodrážali
objektívnu skutočnosť.

HPI si podľa Balázsikovej zámerne ako predmet svojho záujmu
vybral iba korešpondenciu výhradne adresovanú ministrovi zdravotníctva. Z nej
však mal záujem iba o listy vyjadrujúce podporu zavedeniu systému jednej
zdravotnej poisťovne, nezaujímali ho listy vyjadrujúce podporu navrhovaným
zmenám, teda aj povinnému poisteniu poistencov štátu vo verejnoprávnej
zdravotnej poisťovni. "Zaslaná odpoveď - 7 listov - vyjadruje počet listov
adresovaných priamo ministrovi s vyjadrením podpory zavedeniu systému jednej
zdravotnej poisťovne v čase od 1. januára do 2. marca, ktorých odosielateľom
bola fyzická osoba," spresnila Balázsiková.

Ako zdôraznila, počet listov adresovaných na ministerstvo
zdravotníctva a vyjadrujúcich podporu navrhovaným zmenám v legislatíve
súvisiacim so zdravotným poistením je podstatne viac. "Sú to listy od
rôznej skladby odosielateľov - od jednotlivcov aj celých kolektívov, niektoré
sú i anonymné, takže ich nebolo možné do požadovanej odpovede pre HPI
zaradiť," skonštatovala Balázsiková.

Z informácie ministerstva, ktorú HPI poskytlo agentúre SITA,
vyplýva, že v období od 2. januára do 2. marca dostal minister 1 344 listov a
e-mailov. Z nich sedem vyjadrilo podporu systému jednej zdravotnej poisťovne.
Minister 28. februára povedal: "Ja dostávam denne niekoľko možno desiatok
listov, kde dokonca občania ma vyzývajú, aby som urobil koniec všetkým
zdravotným poisťovniam, aby som zaviedol systém jednej zdravotnej
poisťovne."

Ako Balázsiková zdôraznila, minister osobne skutočne dostáva
denne desiatky listov, v priemere 31. "Sú medzi nimi listy vyjadrujúce
podporu osobe ministra, iné zasa podporujú pripravované zmeny v legislatíve, či
už ide o oblasť zdravotného poistenia, liekovej politiky či zdravotnej
záchrannej služby. Listy a e-mailové správy rovnakého charakteru sú zasielané
aj na adresu ministerstva a na adresu hovorkyne rezortu. Pri týchto listoch je
ich priemerný počet 53 denne," dodala hovorkyňa. Potvrdila, že občania
ministrovi a ministerstvu zasielajú aj korešpondenciu s iným než podporným
názorom. Pomer počtu pozitívnych k negatívnym je podľa nej približne 3:1 v
prospech pozitívnych.

Na listy od občanov odpovedajú zamestnanci na príslušných
odborných sekciách. "V období, keď sa intenzívne rokovalo o návrhu novely
zákona o zdravotnom poistení, bol minister denne informovaný o reakciách
občanov v listoch z jednotlivých sekcií a na základe tohto denného monitoringu
poskytol aj vyššie citované vyjadrenie v médiách," vysvetlila Balázsiková
pôvod Valentovičovej vety.

22. 3. 2007, SME online

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards