Grécko pravdepodobne zbankrotuje

CMA Datavision agentúra
monitorujúca ceny Credit Default Swaps ( poistenia proti bankrotu štátu)
zverejnila rebríček krajín podľa rizikovosti ich dlhov
za druhý kvartál
2010. Kumulatívna pravdepodobnosť, že Grécko v najbližších piatich rokoch
zbankrotuje bola v druhom kvartáli 2010 podľa správy vyššia (55,6 %) ako
scenár bez bankrotu.

Grécko pravdepodobne zbankrotuje

Najrizikovejšie štátne dlhy sveta

Najbezpečnejšie štátne dlhy sveta

Vysvetlivky: CPD-
kumulatívna pravdepodobnosť defaultu (neschopnosti štátu splácať svoje záväzky)
v nasledujúcich 5 rokoch odvodená od vývoja CDS a odhadovanej miery
návratnosti istiny v prípade defaultu, CDS – cena Credit Default Swaps,
posledný stĺpec  je zmena
v rebríčku  oproti predchádzajúcemu
kvartálu, graf zobrazuje vývoj ceny CDS

Tabuľky a grafy prebraté z: Global
Sovereign Credit Risk Report

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards