Zrážka s ekonomickou realitou

Už pri
počiatočných úvahách o sociálnych podnikoch v roku 2008 sme hovorili
(napr. tu
alebo tu),
že tieto podniky nebudú generovať dlhodobo udržateľné pracovné miesta, keďže
ich fungovanie nie je postavené na reálnom zabezpečenom odbyte. O tom, že
aj na podnikateľov podnikajúcich za peniaze ostatných podnikateľov sa vzťahujú
ekonomické zákonitosti, sa presvedčili na Horehroní. Toto
je čerstvý osud jedného z ôsmich pilotných sociálnych podnikov
, ktorý
sa dostal do konkurzu.

Zrážka s ekonomickou realitou

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards