Odkaz Miltona Friedmana pre slobodu

Dňa
30. júla INESS v spolupráci s The Foundation for Educational
Choice
organizoval diskusiu spojenú s večerou s cieľom pripomenúť
si odkaz Miltona Friedmana, jedného z najvýznamnejších politických
ekonómov 20. storočia.

Odkaz Miltona Friedmana pre slobodu

Podujatie sa v piatok uskutočnilo v 5 krajinách sveta a vo
všetkých štátoch Spojených štátov amerických
, medzi inými napríklad ho oslavovali
napríklad aj v najväčšom protrhovom think tanku na svete v  Cato
Institute
. Slovensko bolo jedinou krajinou v Európe, kde sa toto
podujatie v piatok 30. júla 2010 uskutočnilo.

Friedmanov deň sa oslavuje už štvrtý krát a my dúfame,
že sa nám na Slovensku z toho podujatia podarí spraviť každoročnú
tradíciu, pretože mnohé z myšlienok Miltona Friedmana naberajú na
dôležitosti práve dnes, kedy sa politici po celom svete predháňajú
v záchranných balíčkoch, fiškálnych stimuláciách, nových a nových
reguláciách a podobne, proti ktorým Friedman celý život vytrvalo bojoval.

Osobu Miltona Friedmana, ktorý by sa zajtra dožil 98 rokov, asi
netreba veľmi predstavovať
, keďže ide o najznámejšieho bojovníka za
osobnú slobodu, slobodný trh a obmedzenú úlohu vlády a nositeľa
Nobelovej ceny za ekonómiu za rok 1976.

Je známy nielen vďaka svojej akademickej činnosti kde sa ako
predstaviteľ tzv. Chicagskej školy a tzv, monetarizmu venoval teórii
peňazí, kde napríklad upozorňoval, že inflácia je čisto monetárny fenomén, ale
- a preto si ho pripomíname aj v INESS - kvôli svojmu úsiliu na poli
politickej ekonómie. Napísal niekoľko kníh venovaných myšlienkam osobnej
slobody a slobodného trhu, tie najznámejšie sú Kapitalizmus a sloboda
a Sloboda voľby (spolu so ženou Rose, ktorá bola tiež ekonómka). Tieto knihy sa
stali bestsellermi a popularitu svojim myšlienkam dodal určite aj svojimi
pravidelnými stĺpčekmi v časopise Newsweek, kde pokračoval po Henry
Hazlittovi a kam prispieval skoro 20 rokov, ako aj televíznou sériou Sloboda
voľby pomenovanej podľa jeho knihy.

Bol najvýznamnejším kritikom štátneho plánovania
a keynasiánskeho prístupu k tvorbe politiky. Zaoberal sa témami ako
je lincencovanie lekárov, povinná vojenská služba, protimonopolné
zákonodarstvo, minimálna mzda, cenová kontrola, veľmi známe sú jeho návrhy
ohľadom negatívnej dani z príjmu či kupónového systému v školstve,
podľa ktorého by peniaze nemali ísť školám, ale študentom.         

Na prelome 80-tych rokov mnohé z jeho odporúčaní nasledovali
americký prezident Ronald Reagan a britská premérka Margaret Thatcher.

Friedman okrem iného tiež patril ku kritikom eura kde
tvrdil, že ide o politický projekt a z dôvodu rozdielnych
fiškálnych politík krajín platiacich jednou menou mu predpovedal životnosť
10-15 rokov, čím si vyslúžil posmech zo strany mnohých mainstreamových ekonómov.
Dnes o nestabilite eurozóny pochybuje málokto.

V piatok 30. júla sme diskutovali hlavne o inflácii
a deflácii a hlavní diskutéri Juraj Karpiš z INESS a Ronald
Ižip z Trim Broker po svojich prezentáciách diskutovali o možných budúcich
scenároch. Záujem publika potvrdila živá diskusia, ktorá sa pretiahla do 1
hodiny rannej.

Zopár fotiek z podujatia:

Richard Ďurana z INESS zahajuje podujatie krátkym
príspevkom o prínose Miltona Friedmana

Premietanie videa o Miltonovi Friedmanovi

Prezentácia Juraja Karpiša

Prezentácia Ronalda Ižipa

Publikum

A následná diskusia:

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards