Ako vplývajú rozvody na kvalitu manželstva

Aj keď sa to možno niekomu bude zdať pritiahnuté za
vlasy, koniec manželstva (rozvod) je tiež len ekonomickým rozhodovaním, pretože
sa pri ňom zvažujú potenciálne výhody a náklady. Potvrdzuje to aj veľmi
čerstvá (marec 2007) štúdia profesorov Wolfersa a Stevensonovej
z americkej University of Pennsylvania.

Ako vplývajú rozvody na kvalitu manželstva

V niektorých štátoch USA sa zjednodušil rozvodový systém
tým, že sa umožnil tzv. jednostranný rozvod, t.z. každý člen páru má možnosť
zväzok ukončiť. Predtým museli s rozvodom súhlasiť obaja členovia
manželstva.

Čo to so sebou
prinieslo?

- menej samovrážd žien a domáceho násilia

- menej žien zavraždených vlastnými manželmi

Ako možno zmeny interpretovať?

Takýto jednostranný rozvod dáva vyjednávaciu silu osobe, ktorej
sa dostáva od manželstva menej a preto je náchylnejšia zo zväzku odísť. Jednostranný
rozvod teda zvýhodňuje (aj potenciálne) obete. Partner, ktorý od manželstva
dostáva viac, musí pracovať na tom, aby si druhú osobu udržal pri sebe, čo je
dobrá správa pre manželstvo i pre pár.

Niekoho by mohlo v prvej chvíli napadnúť, že takýto
krok musel dramaticky zvýšiť mieru rozvodovosti. Keď sa schválili jednostranné
rozvody, počas nasledujúcich dvoch rokov počet rozvodov prudko vzrástol.
Prirodzená reakcia na potlačovaný dopyt po rozvodoch. Ale po 10 rokoch klesol
počet rozvodov na pôvodnú úroveň, a v niektorých štátoch klesol
dokonca pod úroveň štátov bez jednostranných rozvodov.

Zo štúdie tiež vyplýva klesajúci počet uzatvorených
manželstiev, v súčasnosti zažívajú USA rekordne najnižšie čísla. Menej
manželstiev, menej rozvodov, jednotlivci si dávajú viac záležať na výbere
partnera.

Navyše, úplne v zhode s ekonomickým uvažovaním narastá
počet manželstiev v skupinách ľudí, ktoré z manželstva profitujú najviac.
Napr. ženy s minimom prostriedkov sú najnáchylnejšie vydať sa znovu. Na
druhej strane sú najmenej náchylne znovu sa vydať  ženy
s vyšším vzdelaním a vysokým príjmom, teda tie, ktoré sú najschopnejšie pre samostatný život.

A aký vplyv majú jednostranné rozvody na deti?

V týchto otázkach sú autori opatrní. V každom
prípade počet detí, ktorých sa rozvod týka, klesá. Dôvodom môže byť to, že rastie
počet bezdetných párov. Manželstvá tiež trvajú celkovo kratšie a teda
mnoho rozvodov príde skôr ako sa narodia deti.

Zdroje:

Betsey
Stevenson, Justin Wolfers: Marriage and Divorce: Changes and Their Driving
Forces

a Tyler
Cowen: Matrimony Has Its Benefits, and Divorce Has a Lot to Do With That

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards