Štatistika z ECB

Ku svetovému
dňu štatistiky
prispela svojim dielom
(World Statistics Day Contributions of central bank statistics in a global
context) aj Európska centrálna banka
. Vzhľadom na fakt, že oficiálne
recesia skončila pred vyše rokom, je fascinujúci najmä slide číslo 7. Poskytuje
totiž pohľad pod sukne toho, čo sa dnes prezentuje ako ekonomické oživenie.

Štatistika z ECB

Financovanie súkromného
sektora cez úvery a dlhopisy stále klesá (USA) alebo v lepšom prípade
stagnuje (EMU). Za efekt „oživenia“ je teda zodpovedný najmä bujnejúci verejný
sektor, ktorému však postupne dochádzajú monetárne steroidy.

Obrázok: Pôžičky súkromnému
nefinančnému sektoru (bankové úvery a dlhopisy) – kumulovaný objem
transakcií za posledné 4 štvrťroky ako % HDP Eurozóna vs. USA.

Zdroj: ECB

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards