Big Bang v eurozóne?

So
zaujímavým návrhom riešenie problémov Eurozóny prišiel na európskom ekonomickom
portáli VOX Daniel Gros, riaditeľ Centre
for European Policy Studies v Bruseli.

Big Bang v eurozóne?

problematické
krajiny by mali simultánne
otvoriť reštrukturalizačné rozhovory počas
obdobia, keď by normálne pokračovali v splácaní svojich záväzkov. Nemecko,
Francúzsko a ostatné kľúčové krajiny Eurozóny by sa mali pripraviť
rekapitalizovať banky, ktoré sú najviac exponované voči takto
reštrukturalizovanému dlhu. ECB by potom stabilizovala bankový systém
a EFSF („euroval“ poz.aut.) by stabilizoval dlhy krajín. Tento  veľký tresk (big-bang) by sa mohol pripraviť
za jeden víkend, pričom sa zdá, že trhy už takýto scenár zapracovávajú do cien.

....

Jedinou cestou von sa zdá byť veľký tresk –
vyrovnať sa so všetkými problematickými prípadmi naraz, v jednom ťahu. Ako
argument proti reštrukturalizácii, napríklad gréckeho verejného dlhu, sa vždy
uvádzala hrozba nakazenia ostatných krajín. No táto nákaza je už dnes realitou
pričom sa sústredí na krajiny s reálnymi problémami. Portugalsko
s kombináciou vysokého externého dlhu a biednymi vyhliadkami na rast
sa podobá na Grécko. Španielsko trpí „írskou chorobou“ – prasknutie
bubliny  v nehnuteľnostiach vedie
k obrovským stratám v bankovom sektore. Každá krajina je iná
a niektoré (napríklad Španielsko) by v normálnych podmienkach
nepotrebovali záchranu. No toto nie sú normálne podmienky a nie je možné
venovať sa postupne jednej krajine po druhej, keďže každá záchrana jednej
krajiny vedie trhy k očakávaniu záchrany ďalšej krajiny. Túto
bezvýchodiskovú situáciu môže vyriešiť jedine veľký tresk.

Ako by tento „veľký tresk“ vyzeral? Náhly kolektívny default by
samozrejme vytvoril situáciu „mega Lehman“ (skrachovanie investičnej banky
Lehman Brothers koncom roku 2008, ktoré viedlo k panike na finančných
trhoch) a mal by katastrofické následky. Napriek tomu je možné, aby tieto
krajiny ponúkli svoju predstavu 
reštrukturalizácie dlhu, pričom by stále pokračovali v splácaní
svojich aktuálnych záväzkov. Nebol by to teda technický default, ale jednalo by
sa o ponuku držiteľom dlhopisov začať diskusie o reštrukturalizácií
spojenú s konkrétnym návrhom podmienok.“

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards