Tajomstvo „úspechu“

Guvernér
americkej centrálnej banky Ben Bernanke sa stane  investičným manažérom  roka 2010. „Rada
Federálneho rezervného systému (
americká centrálna banka FED pozn. autora)
oznámila predbežné neauditované výsledky Federálnych rezervných bánk, ktoré
indikujú prevod približne 78,4 mld. USD Ministerstvu financií USA z ich
odhadovaného čistého príjmu 80,9 mld. USD za rok 2010. Jedná sa o nárast
vo výške 31 mld. USD oproti platbe ministerstvu financií za rok 2009 (47,4 mld.
z 53,4 mld. čistého príjmu). Toto zvýšenie je spôsobené najmä rastom
úrokových výnosov z držby cenných papierov v roku 2010.“

Tajomstvo „úspechu“

Graf: Prevod „zisku“ FEDu
ministerstvu financií USA (ľavá os mld. USD, pravá os v % HDP)

Graf z ECONOMPICDATA

Felix
Salmon dáva
tento objem dolárov do perspektívy:

Myslím, že možno pokojne povedať , že žiadna banka v histórii sa
ani zďaleka nepriblížila k ročnému zisku 80 mld. dolárov, čo je viac ako
700 dolárov na každú americkú domácnosť. ....Návratnosť vlastného kapitálu FEDu
dosiahla neuveriteľných 143%... Je to užitočné pripomenutie faktu, akou
masívnou sa stala súvaha FEDu a tiež toho, ako môže mať monetárna politika
citeľný vplyv na príjmovej strane fiškálnej politiky
.

Keď môžete nakupovať úrok nesúce cenné papiere
za vymyslené
peniaze
, „zisk“ sa dosahuje naozaj ľahko.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards