Zrušiť STV a SRo?

Tibor
Takáč, podpredseda Občianskej konzervatívnej strany, sa prihlásil do súťaže o
post generálneho riaditeľa STV a SRo s programom, ktorého cieľom je zrušiť obe inštitúcie. Neznamená to, ale zrušenie verejnoprávnosti, Takáč
predpokladá pokračovanie vybraného vysielania, avšak to je nezávislé na
existencii výškovej budovy aj prevrátenej pyramídy. Oproti súčasnému stavu by
to znamenalo existenciu malej organizácie, ktorá by vysielanie spĺňajúce
požiadavky definované zákonom, nakupovala na voľnom trhu. Vrátane vysielacích
časov súkromných televízií.

Zrušiť STV a SRo?

Prečítajte
si viac podrobností a argumentov jeho návrhu na tomto linku. Protiargumenty sa hľadajú veľmi ťažko, najmä
v zrkadle katastrofálneho hospodárenia STV a podielu vysielania, ktoré má
s verejnoprávnosťou pramálo spoločného.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards