Ako zvyšovať administratívne náklady štátu?

Absencia
jednoduchej ekonomickej kalkulácie kombinovaná s posadnutosťou hľadaním ideálneho
nastavenia transparentnosti niekedy prinesie naozaj absurdné formy regulácie.

Ako zvyšovať administratívne náklady štátu?

Ilustrovať sa to dá na
návrhu Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré navrhlo nasledujúci zoznam limitov,
na základe ktorého musia obce a mestá zverejňovať objednávky a faktúry:

Zamyslel sa niekto na
ministerstve, aký prínos transparentnosti vyplýva z rastu alebo poklesu hodnoty
zverejnenej faktúry o 50 eur? Prebehla niekde analýza výdavkov samosprávy,
ktorá by potvrdila, že faktúry v hodnote od 500 do 1000 eur predstavujú
aspoň 10% celkového obstarávania v mestách do 100 000 obyvateľov,
a teda celé toto cvičenie môže mať nejaký prínos?

Áno, istá forma
rozlíšenia medzi obcou a okresným mestom je na mieste. Ale načo vytvárať 9
kategórií, a tým požadovať po miestnych úradníkoch pravidelné sledovanie
tejto regulácie, či náhodou ich obec neposkočila o kategóriu vyššie, alebo
o kategóriu nižšie?

Pozrite si prehľadný
príklad mesta Martin
, ktoré zverejňuje všetky zmluvy, objednávky a dodávateľské
aj odberateľské faktúry.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards