Zdá sa Vám, slečna, že dostávate nižší plat ako kolega?

Rodová rovnosť je obľúbenou témou politikov. Nečudo,
pri „správnej“ interpretácii faktov na ňu počúva viac ako polovica populácie. A kde
sa na ňu upriamiť tak, aby bola najviditeľnejšia? Predsa na mzdy.

Zdá sa Vám, slečna, že dostávate nižší plat ako kolega?

Rodová nerovnosť a zaužívané rodové stereotypy nedávajú
spávať ani európskym politikom.

Automatické uprednostňovanie žien vo verejnom živote
a iné formy pozitívnej diskriminácie majú slúžiť na odbúranie stereotypov.
A tam, kde pozitívnej diskriminácii dôjde dych, nastupujú nové úrady, ako
napríklad zriadený Európsky rodový inštitút. Alebo rovno smernica EÚ, podľa
ktorej sa má do praxe premietnuť politika rovnakého zaobchádzania medzi ženami
a mužmi. Napríklad v poisťovníctve sa už nebude môcť použiť ako jeden
z určujúcich faktorov pre výpočet poistného pohlavie....

Článok
Rada Baťa Rozdiely v platoch: nielen diskriminácia si môžete prečítať na
eTRENDe.

O tom, ako sa rodová rovnosť sa stala agendou politikov i
nadnárodných korporácií sa dočítate aj v článku Tlak
zhora rodovej rovnosti skôr škodí
.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards