Je voda komodita?

"Voda nie je komodita a my ju musíme vyňať z
logiky privatizácie", povedala talianska ministerka pre rozvojovú spoluprácu
Patrizia Sentinelli v súvislosti s odstúpením Talianska z programu privatizácie
vodovodných sietí v rozvojových krajinách.

Je voda komodita?

Taliansko tak urobilo na základe niektorých reportov
neziskových organizácií, podľa ktorých privatizácia nevedie k znižovaniu počtu
ľudí bez vody, ale k zvyšovaniu ziskov spoločností, ktoré sa dostávajú na nové
trhy.

Je pravdou, že veľké spoločnosti častokrát v podobných
prípadoch získavajú neprimerane výhodné postavenie. To je však takmer vždy podmienené
korupčným správaním miestnej vlády, ktoré je hlavným problémom rozvojových
krajín. Lenže rozvoj formálnych a neformálnych inštitúcií, ktoré vedú k jej obmedzovaniu,
je podmienený rozvojom trhovej ekonomiky. A to je bez súkromných investorov
nemožné. O pozitívnom vplyve zahraničných investorov na kultúru podnikania by
mohli rozprávať aj slovenskí podnikatelia.

S vodou sa neobchoduje ako s klasickými komoditami (ropa,
meď), pretože je príliš lacná a jej transport by ju neprimerane predražil. To
však nič nemení na tom, že je štandardným produktom, ktorého cena je výsledkom stretávania
dopytu a ponuky. Ilustruje to aj vývoj spotreby pitnej vody v našich krajoch.
Priemerná cena vody vzrástla z 3 korún v roku 1990 na 13 v roku 2002 (bez DPH).
Spotreba vody však klesla zo 195,5 l na osobu na deň na 115,7 (pozri túto
stránku
).

Práve deregeulovaná cena v deväťdesiatych rokoch priniesla významné šetrenie
domácností v spotrebe vody. Absencia trhových cien v Afrike (a súkromných
investorov) tak môže viesť k neefektívnej výstavbe vodovodov, čo v
konečnom dôsledku nemúsí viesť k lepšiemu zásobovaniu obyvateľstva.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards