(Ne)zodpovední adolescenti?

Psychológ Robert Epstein v rozhovore o svojej novej knihe Proti adolescencii hovorí, že tínejdžeri sú oveľa kompetentnejší a samostatnejší, než si myslíme, a že väčšina ich problémov pramení z reštrikcií, ktoré sú na nich uvalené.

(Ne)zodpovední adolescenti?
Kniha pojednáva o reáliách Spojených štátov amerických. S Robertom Epsteinom sa určite nedá súhlasiť vo všetkom, dokonca, ako píše napríklad ekonóm Arnold Kling, Epstein sa môže mýliť vo väčšine svojich tvrdení. Okrem zaujímavých názorov na formovanie osobnosti adolescentov, neustále posúvanie veku „odchodu“ do dospelosti a jeho dôvodov a následkov, je zaujímavý výpis uvedený na konci rozhovoru, ako sa na adolescentov v dávnejšej i menej dávnej histórii „tlačilo“.
Na tomto mieste spomenieme ako zaujímavú skutočnosť, že ešte pred 150 rokmi sa mohli zamestnať v práci aj deti mladšie ako 12 rokov. Školské vzdelanie sa stalo povinným v roku 1918. Iba pred 70 rokmi vstúpil do platnosti zákon, ktorý stanovuje vekovú hranicu 16, resp. 18 rokov ako minimálny limit pre zamestnávanie (stále v platnosti). Až v roku 1960 prijala väčšina štátov vekové obmedzenia pre získanie vodičského preukazu – za hranicu bol stanovený vek 16 rokov. Od roku 1984 je zakázaný predaj alkoholu osobám mladším ako 21 rokov. Od roku 1988 je školským periodikám zákonom popieraná sloboda tlače. Od roku 1992 sa nesmie tabak predávať neplnoletým. Od roku 2000 sa neplnoletí v mnohých štátoch nesmú dať potetovať alebo mať piercing.... atď atď.

A na samom konci článku nájdete najnovšie nápady zákonodarcov, ako obmedziť slobodu mladého človeka a arbitrárne „posunúť“ vek dospelosti.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards